primaria 1

A treia de selecţie a proiectelor pentru activităţi nonprofit de interes general

Autoritatea finanţatoare Municipiul Bistriţa, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2016, pentru suma de 15.105 lei, rămasă nealocată în cadrul celei de-a doua sesiuni de selecţie a proiectelor, prevăzută în Programul anual al finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2016, pentru activităţi nonprofit de interes general din domeniile: tineret şi protecţia mediului, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005.

„Astfel, în perioada 27 iulie – 12 august 2016, Primăria Municipiului Bistriţa lansează a treia sesiune de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistriţa pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul 2016, în domeniile: tineret şi protecţia mediului, în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005.
Pe plan local, acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Bistriţa este reglementată de ghidurile solicitanţilor de finanţare, disponibile la adresa: www.primariabistrita.ro, Secţiunea “Consiliul local”, Rubrica “Finanţări nerambursabile” sau la Registratura Primăriei municipiului Bistriţa, din Bistriţa, Strada Gheorghe Şincai, nr. 2.
Solicitanţii pot fi persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii, sau culte religioase recunoscute conform legii, care depun propuneri de proiecte în conformitate cu domeniile prevăzute în Programul anual al finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2016, pentru activităţi nonprofit de interes general din domeniile: tineret şi protecţia mediului, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005.
Cererile de finanţare, întocmite conform modelelor prevăzute în ghidurile solicitanţilor, se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Bistriţa, situată în localitatea Bistriţa, Strada Gheorghe Şincai, nr. 2”, informează Primarul municipiului Bistriţa, Ovidiu Teodor Creţu.

Termenul limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistriţa, conform art. 20, alin. 2 din Legea 350/2005, este 12 august 2016, ora 14.00. Accelerarea procedurii de selecţie se datorează necesităţii de demarare a proiectelor asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Bistriţa care solicită finanţare de la bugetul local.
Selecţia şi evaluarea proiectelor se va realiza în perioada 16 – 22 august 2016, lista finală a câştigătorilor fiind aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Bistriţa.

„Informaţii suplimentare cu privire la procedura de selecţie a proiectelor pot fi obţinute la sediul Primăriei municipiului Bistriţa, situat în Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6, Direcţia Integrare Europeană, telefon 0263/224706 (int. 183)”, adaugă edilul.

(6)

Leave a Reply