AJF BN

Adunare Generală Extraordinară a AJF BN

Este convocată Adunarea Generală Extraordinară a AJF BN.
Adunarea ale loc în sala de ședințe a CSM Bistrița, la data de 19 aprilie, de la ora 17.00.

Vor participa toți membrii afiliați ( reprezentanții echipelor din Liga a IV-a, Liga a V-a, și a echipelor de copii și junior ).

Ordinea de zi este următoarea:
1. Constatarea cvorumului
2. Dare de seamă privind activitatea, prezentarea bilanțului de venituri și cheltuieli pe anul 2015
3. Raportul comisiei de cenzori privind activitatea din 2015
4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016
5. Prezentarea și aprobarea STATUTULUI AJF BN, modificat conform prevederilor legale impuse de către FRF
6. Diverse

„Va fi publicată Propunerea de Statut, pentru a cărui modificare vă rog să transmiteți propuneri în scris până la data de 9 aprilie 2016, propuneri care vor fi supuse aprobării în adunarea generală”, precizează președintele AJF BN, Dan Jiga.

sursa foto:AJF BN

(12)

Leave a Reply