POCU

Află ce investiții vor fi finanțate prin POCU

Prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020 vor fi finanțate doar anumite tipuri de investiții, care duc la dezvoltarea întreprinderilor.

Astfel:
1.Investiții în active corporale:
Lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor;
Achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
Achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
2.Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare

3.Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line.

Solicitanți eligibili: microintreprinderi cu domeniul de activitate eligibil (conform Ghidului specific); Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care este depusă cererea de finanțare.

Pentru informaţii suplimentare, se pot afla la Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, Compartimentul Promovare și Programe, la adresa de e-mial: marketing@cciabn.ro , la Tel: 0263-230.640, 230.400, 210.049, Fax: 0263-210.038 sau vizitați-ne la sediu, Str. Petre Ispirescu, nr. 15A, Bistrița.

(6)

Leave a Reply