AJOFM 2

Află ce locuri de muncă sunt vacante

În evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud sunt înregistrate 478 locuri de muncă la această dată.

La nivel judeţean, pentru persoanele cu nivel de instruire universitar sunt oferite 32 locuri de muncă, după cum urmează: inginer mecanic; inginer constructor; inginer instalaţii; inginer producţie; bibliotecar; conducător activitate de transport rutier; consilier juridic; consilier vânzări asigurări; economist; director vânzări; muzeograf; programator; proiectant inginer; şef serviciu financiar-contabilitate; etc.
Pentru persoanele cu nivel de instruire liceal şi post-liceal, AJOFM B-N oferă 84 locuri de muncă în următoarele meserii: agent vânzări; agent de turism; asistent manager; contabil; dispecer; gestionar depozit; inspector resurse umane; laborant chimist; magaziner; maistru în industria materialelor de construcţii; operator calculator; recepţioner de hotel; referent; secretară; statistician; tehnician dentar; tehnician electromecanic; tehnician operator la roboţi industriali; etc.
Pentru persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional, AJOFM B-N oferă 362 locuri de muncă. Principalele ocupaţii pentru care sunt oferite locurile de muncă sunt: ajutor ospătar; ambalator manual; barman; bucătar; cusător articole marochinărie; dulgher; electrician auto; electrician de întreţinere în construcţii; electromecanic; femeie de serviciu; fierar betonist; forjor mecanic; frezor universal; îngrijitor bătrâni la domiciliu; instalator încălzire centrală şi gaze; lăcătuş mecanic; laminator; lucrător comercial; manipulant mărfuri; mecanic auto; montator subansamble; muncitor necalificat; operator la prelucrarea maselor plastice; pavator; paznic; presator mase plastice; primitor distribuitor; sculer matriţer; şofer autocamion; spălător vehicule; sudor; tâmplar universal; zidar roşar tencuitor; zugrav; etc.

„Din cele 141 locuri de muncă vacante de muncitor necalificat, repartiţia pe domeniul de activitate este următoarea: muncitor necalificat în industria confecţiilor; muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide; muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor; muncitor necalificat la demolarea clădirilor; muncitor necalificat la întreţinere de drumuri; muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii, muncitor plantaţii şi amenajare zonă verde.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa direct la sediul A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud din Bistrita, strada Gării, nr.2-4, sau pot accesa site-ul propriu al instituţiei la adresa http://www.ajofmbn.ro, rubrica “Locuri de muncă vacante în judeţ”, informează directorul executiv al AJOFM BN, Otilia Râpan.

În ceea ce priveşte oferta de muncă din Uniunea Europeană, Portalul EURES România oferă la această dată 274 locuri de muncă vacante adresate lucrătorilor români. Repartiţia pe ţări este următoarea:
• Austria: – 1 post – ofiţer proiecte europene;
• Franţa: – 1 post – lucrător în hotel;
• Germania: – 1 post – mecanic industrial; – 1 post – tâmplar (alternativ dulgher); – 2 posturi – demichef de rang; – 2 posturi – bucătar; – 15 posturi – factor poştal; – 1 post – personal de serviciu în domeniul hotelier; – 1 post – personal servire clienţi; – 6 posturi – asistent medical; – 1 post – medic asistent în microbiologie; 2 posturi – şofer profesionist; – 1 post – sudor MAG; – 4 posturi – lăcătuş mecanic; – 10 posturi – educatoare; – 3 posturi – muncitor necalificat în galvanizare; – 6 posturi – instalator; – 1 post – manipulant mărfuri; – 3 posturi – muncitor necalificat în industria prelucrării metalelor; – 2 posturi – visual designer; – 4 posturi – dezvoltator IT; – 1 post – go backer developer; – 2 posturi – coordonator departament financiar;
• Irlanda: – 1 post – vopsitor auto; – 1 post – tinichigiu auto;
• Marea Britanie: – 60 posturi – îngrijitor persoane;
• Norvegia: – 1 post – asistent universitar tehnică de calcul; – 1 post – lector superior în criminalistică digitală/securitatea calculatoarelor; – 6 posturi – zugrav; – 6 posturi – montator; – 6 posturi – tâmplar tradiţional; – 6 posturi – tâmplar – parchetar; – 1 post – doctorand în departamentul de informatică;
• Republica Cehă: – 19 posturi – şofer profesionist camion; – 1 post – manager logistică;
• Slovacia: – 30 posturi – şofer autocamion transport internaţional; – 7 posturi – îngrijitor persoane/infirmier; – 1 post – inginer de calitate;
• Spania: – 1 post – maseur;
• Suedia: – 1o posturi – tinichigiu auto; – 20 posturi – femeie de serviciu; -10 posturi – mecanic auto; – 15 posturi – vopsitor auto;

Informaţii complete privind ofertele de muncă din Uniunea Europeană se găsesc pe Portalul EURES România, la adresa: http://www.eures.anofm.ro/ .

(95)

Leave a Reply