CL 1

Află ce se discută și când în Consiliu Local

La data de 27 aprilie 2016, de la orele 14.00are loc o ședinţă a Consiliului Local.

Ordinea de zi cuprinde:

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier a domnului Hangea Nicolae Vasile;

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Consiliului Local al municipiului Bistriţa;

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Bistriţa;

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectelor care vor beneficia de cofinanţare de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2016, în conformitate cu Hotărârea nr. 14/14.03.2016 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor suprafeţe de pajişti permanente proprietatea publică a municipiului Bistriţa;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a terenurilor proprietate publică a municipiului Bistriţa, aferente construcţiilor în care au funcţionat punctele termice nr. 1, 2, 5 şi 21, în favoarea S.C. BLACTEEA COM S.R.L., în calitate de proprietar asupra acestora;

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 171/02.12.2002 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa privind stabilirea unor măsuri cu privire la vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Bistriţa, precum şi cu privire la respectarea destinaţiei legale a spaţiilor închiriate asociaţiilor, fundaţiilor şi partidelor politice, cu modificările și completările ulterioare;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu titlu gratuit a unui spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, compus din două încăperi, situat în incinta imobilului din municipiul Bistriţa, str. Nicolae Titulescu nr. 3, în favoarea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Vest, cu destinaţia de birouri;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea străzilor în zona centrală” – etapa II”, municipiul Bistriţa;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea și modernizarea străzilor în zona centrală” – etapa III”, municipiul Bistriţa;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centru de zi pentru persoane vârstnice – Reabilitare şi modernizare imobil din str. Octavian Goga”, municipiul Bistriţa;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea Şcolii Gimnaziale „LUCIAN BLAGA”, municipiul Bistriţa;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială nr. 4, str. Florilor nr. 3-5”, municipiul Bistriţa;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiţii referitoare la eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Bistriţa;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu program prelungit nr. 12 şi Creşa nr. 4, str. Andrei Mureşanu nr. 44A”, municipiul Bistriţa;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, bugetul creditelor interne şi bugetul fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistriţa pe anul 2015;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, bugetul creditelor interne şi bugetul fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistriţa pe trimestrul I 2016;

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 139/2015 privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Bistriţa în Adunarea Generală a Asociaţilor (AGA) la Societatea BUSINESS PARK BISTRIŢA SUD S.R.L. şi aprobarea contractului de mandat al acestora;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă de locuit în regim de înălţime D+P+2E+M, în municipiul Bistriţa, str. Grădinilor nr. 1” , beneficiar Ungur Lucian Adrian;

20. Informarea trimestrială privind absenteismul şcolar şi abandonul şcolar al beneficiarilor ajutorului social precum şi cu privire la participarea părinţilor la şedinţele cu părinţii;

21. Raportul de activitate al administratorului Societăţii Business Park Bistriţa Sud S.R.L. pentru perioada 01.01.2016 – 31.03.2016;

22. Plângerea prealabilă a domnului Măhălean Liviu Emil şi a doamnei Măhălean Tabita Maria din municipiul Bistriţa, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 31.096/23.03.2016, împotrivă Hotărârii nr. 164/26.11.2015 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa, privind unele măsuri de punere în aplicare a Deciziei Curţii de Apel Cluj nr. 5764/2015 şi Informarea nr. 31096/14.04.2016 a Direcţiei Administraţie Publică, Juridic.

(2)

Leave a Reply