primaria 1

Află pentru ce post organizează Primăria Bistrița concurs

Primăria municipiului Bistriţa organizează în data de 23 și 27 septembrie, concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de inspector de specialitate Gr.IA la Serviciul implementare proiecte finanțate din fonduri europene – Direcția integrare europeană.
Proba scrisă are loc la data de 23 septembrie de la ora 10.00, iar interviul la data de 27 septembrie, tot de la ora 10.00.

Cei interesați trebuie să fie absolvenți de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializările arhitectură și urbanism, științe inginerești sau administrație publică și să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului, minim 5 ani.

„Concursul pentru ocuparea postului temporar vacant se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa – Piaţa Centrală nr. 6 – şi va consta în trei probe:
– selecţia dosarelor;
– proba scrisă;
– interviu.
Anunțul și bibliografia pentru concurs se afişează la sediul instituţiei si pe site-ul www.primariabistrita.ro (Primaria – informaţii administrative – anunţuri posturi vacante) începând cu data de 09 septembrie 2016.
Dosarele de înscriere pentru concurs se depun în termen de 5 zile lucratoare de la publicarea anunțului, începând cu data de 09 septembrie 2016 până la data de 15 septembrie 2016 inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Bistriţa – Piaţa Centrală, nr. 6 – iar informaţii suplimentare se pot obţine la Biroul resurse umane, organizare, camera 8, telefon 0263-224.706, int. 118”, informează municipalitatea.

(5)

Leave a Reply