primaria

Află pentru ce post vacant este concurs

Primăria municipiului Bistriţa organizează în data de 10 mai 2016, orele 10.00, concurs pentru ocuparea postului vacant pe durata nedeterminată, de inspector de specialitate gradul I cu ½ normă la Serviciul Monumente Istorice.

Condiţii specifice de participare:
– absolvent de studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;
– vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare ocupării postului, minim 5 ani.

Concursul pentru ocuparea postului vacant susmenţionat se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa – Piaţa Centrală, nr. 6 – şi va consta în trei probe:
– selecţia dosarelor;
– proba scrisă;
– interviu.

„Anuntul si bibliografia pentru concurs se afişează la sediul instituţiei si pe site-ul www.primariabistrita.ro (Primaria – informaţii administrative – anunţuri posturi vacante) începând cu data de 19 aprilie 2016.
Dosarele de înscriere pentru concurs se depun începând cu data de 19 aprilie 2016, până la data de 03 mai 2016, inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6, iar informaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, Organizare, camera 8, telefon 0263-224.706, int. 118”, precizează municipalitatea.

(11)

Leave a Reply