AJOFM 1

AJOFM BN acordă stimulent financiar! Vezi pentru ce!

Angajatorii care încadrează în muncă tineri cu risc de marginalizare socială pot beneficia de un stimulent financiar acordat de către A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud.

„În prezent, angajatorii din judeţul Bistriţa – Năsăud care încadrează în muncă tineri cu risc de marginalizare socială, pot beneficia de un stimulent financiar acordat de către A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud, calculat în funcţie de indicatorul social de referinţă în vigoare.
Conform legii, tânărul cu risc de marginalizare socială este persoana cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, care se înregistrează la A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud şi se încadrează în una dintre următoarele categorii:
a) se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;
b) are dizabilităţi;
c) nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea;
d) are copii în întreţinere;
e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
f) este victimă a traficului de persoane.
Ca şi în cazul celorlalţi şomeri, tânărul cu risc de marginalizare socială trebuie să fie înregistrat la A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă.
Promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială se realizează de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud, prin:
a) acompaniament social personalizat;
b) activităţi de informare şi promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare socială în rândul angajatorilor;
c) subvenţionarea locului de muncă.
Acompaniamentul social personalizat se realizează de către A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud în baza unui contract de solidaritate, care constituie un ansamblu de servicii (informare şi consiliere profesională; mediere a muncii; plasare în muncă) care se acordă în mod gratuit tinerilor cu risc de marginalizare socială.
Contractul de solidaritate se încheie între A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud şi tânăr pe o durată de până la 3 ani, dar nu mai puţin de un an. Durata contractului de solidaritate, cu excepţia situaţiei în care tânărul a împlinit vârsta de 25 de ani, nu poate depăşi data la care tânărul împlineşte vârsta de 26 de ani. În situaţia tinerilor care au împlinit vârsta de 25 de ani, dar nu au împlinit vârsta de 26 de ani, contractul de solidaritate se încheie pe o perioadă de un an”, informează AJOFM BN.

Angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială, şi care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate, beneficiază lunar, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru fiecare persoană din această categorie, de o sumă egală cu, de două ori valoarea indicatorului social de referinţă, respectiv de 1000 lei, până la expirarea duratei contractului de solidaritate.

„Pentru acordarea subvenţiei prevăzute de lege, angajatorii vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, o convenţie.
Această facilitate se acordă doar dacă sunt îndeplinite anumite condiţii:
• încadrarea în muncă se realizează în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, până la expirarea duratei contractului de solidaritate, sau a unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată;
• locul de muncă pe care este încadrat tânărul este un loc de muncă vacant, care a fost comunicat A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud;
• sunt îndeplinite şi alte condiţii prevăzute de legislaţia în vigoare (declaraţia pe proprie răspundere a angajatorului ) pentru acordarea acestei sume.
Pe de altă parte, în cazul în care angajatorii încetează raporturile de muncă ale tinerilor înainte de expirarea contractului de solidaritate, aceştia vor fi obligaţi să restituie, în totalitate, sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru fiecare tânăr pentru care a încetat raportul de muncă.
În schimb, dacă la data expirării contractului de solidaritate, angajatorul de inserţie menţine raportul de muncă cu tânărul, atunci va beneficia de o altă facilitate din partea statului. Concret, angajatorul va primi lunar, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, o sumă în cuantum de 50% din indemnizaţia de şomaj pe care tânărul ar fi primit-o dacă raporturile de muncă ar fi încetat la acea dată. Pentru acordarea sumei în cuantum de 50% din indemnizaţia de şomaj prevăzuta de lege, angajatorii vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, o nouă convenţie”, adaugă AJOFM BN.

„Suma se acordă angajatorului pe perioada menţinerii raporturilor de muncă, dar nu mai mult de 2 ani”, se precizeaza în Legea nr. 250/2013.

Conform prevederilor legale, facilităţile financiare se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoana pentru care se acordă aceste sume, inclusiv pe perioada concediului de odihnă. În schimb, angajatorii nu primesc banii pentru perioada în care raporturile de muncă ale tânărului sunt suspendate.
Mai multe informaţii privind stimularea încadrării în muncă a tinerilor cu risc de marginalizare socială şi actele necasare încheierii contractului de solidaritate, pot fi obţinute de la numărul de telefon: 0263 – 236295, int.104, doamna Tămăşoi Valeria, mobil: 0752-058402 şi doamna Simionca Georgeta, mobil: 0752-058459.

(5)

Leave a Reply