BANI

Alocație pentru susținerea familiei suspendată pentru 198 de familii din BN

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bistriţa-Năsăud a primit de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, în luna martie 2016, situaţia frecventării cursurilor de către copiii cu vârstă şcolară din familiile beneficiare de alocație pentru sustinerea familiei, pentru semestrului I al anului şcolar 2015-2016.

Astfel, la nivelul judeţului nostru:
– 1.768 elevi au avut între 1 – 9 absenţe nemotivate pentru care nu se aplică o diminuare
– 297 elevi au avut între 10 – 19 absenţe nemotivate pentru care se aplică o diminuare de 20%
– 14 elevi au avut 20 de absenţe nemotivate pentru care se aplică o diminuare de 50%
– 229 elevi au avut peste 20 de absenţe nemotivate pentru care se aplică o suspendare pentru maxim 6 luni.

Începând cu drepturile plătite în luna martie 2016 pentru luna februarie 2016, cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei a fost diminuat de la un total de 47.134 lei la 36.273 lei pentru 237 familii, astfel:
– pentru 2 familii cu 60%,
– pentru 13 familii cu 50%,
– pentru 14 familii cu 40%,
– pentru 208 familii cu 20%, pe o perioadă de 3 luni.
Pentru 198 familii cuantumul alocaţiei pentru susţinerea acestora, în sumă totală de 42.781 lei a fost suspendat ca urmare a înregistrării unui număr mai mare de 20 de absenţe nemotivate de către copiii acestora sau datorită abandonului şcolar, până la următoarea situaţie transmisă de ISJ, dar nu mai mult de 6 luni.

tabel 1 a

tabel 2

„Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia, lista bunurilor mobile şi imobile, precum şi suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală nu depăşeşte suma de 2.500 euro/familie şi adeverinţe privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere, care se înregistrează la primăria de domiciliu sau reşedinţă, cu obligaţia reactualizării declaraţiei din 3 în 3 luni după stabilirea dreptului la alocaţie”, precizează directorul executiv al ASF, Ani Bob.

(10)

Leave a Reply