comert_MAGAZIN

Amenzi de zeci de mii

Inspectorii din cadrul DSVSA Bistriţa-Năsăud au efectuat, în luna august 323 controale.
Aceștia au aplicat amenzi de peste 30.000 lei, în urma controalelor în unităţi de panificaţie-patiserie-cofetărie, unităţi de morărit, unităţi de fabricare paste făinoase, unităţi de alimentaţie publică (restaurante, baruri), magazine alimentare, unităţi de vânzare produse congelate, supermarketuri, depozite en-gros, unităţi de procesare soia pentru obţinerea de produse din carne, circumscripţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, ferme bovine de lapte, centre colectare lapte, unităţi de procesare lapte, exploataţii creşterea animalelor, exploataţii apicole, pieţe agroalimentare, mijloace de transport animale.

S-a verificat respectarea cerinţelor sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind modul de depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare, în scopul prevenirii apariţiei toxiinfecţiilor alimentare.

Principalele deficienţe constatate au fost: comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spaţii necorespunzătoare sau neaprobate sanitar veterinar şi fără respectarea condiţiilor de igienă conform prevederilor legislaţiei în vigoare; pentru ambalarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
nerespectarea normelor stabilite de Autoritatea Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi de valorificare a produselor alimentare, precum şi a instalaţiilor, utilajelor şi a ustensilelor de lucru folosite; pentru neaplicarea şi nerespectarea normelor de igienă privind întreţinerea adăposturilor pentru animale, a incintelor, padocurilor, taberelor, stânelor, surselor de apă, depozitelor de furaje, platformelor de gunoi şi a sistemelor de evacuare şi colectare a dejecţiilor; nerespectarea prevederilor legale aplicabile mijloacelor de transport de animale vii, în călătorii de până la 65 de km.

Totodată, a fost dispusă reţinerea oficială şi dirijarea spre distrugere a cantităţii de 495,853 kg produse alimentare neconforme.

În cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform Programului de Supraveghere şi Control în domeniul Siguranţei Alimentelor, urmărindu-se conformitatea mierii de albine pusă pe piaţă precum si prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise, precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate, potrivit directorului executiv al DSVSA BN, Dr. Oros – Manarca Sorin – Marcel.

(8)

Leave a Reply