comert_MAGAZIN

Amenzi și alimente confiscate !

Inspectorii DSVSA B-N au efectuat 148 controale si au aplicat 9 amenzi, în valoare de 43.600 lei.

Controalele au fost efectuate în luna septembrie, în unităţi de panificaţie-patiserie-cofetărie, unităţi de morărit, unităţi de fabricare paste făinoase, unităţi de fabricare cereale expandate, unităţi de prelucrare legume-fructe, unităţi de fabricare sucuri de fructe, unităţi de fabricare ciocolată, unităţi de fabricare îngheţată, unităţi de fabricare condimente, unităţi de fabricare băuturi alcoolice distilate, unităţi de producţie ape şi îmbuteliere a lor, unităţi de alimentaţie publică (restaurante, baruri, cantine, săli de nunţi), magazine alimentare, supermarketuri, depozite en-gros, unităţi de procesare soia pentru obţinerea de produse din carne, FNC-uri, abatoare, unităţi de procesare carne, ferme bovine de lapte, centre colectare lapte, unităţi de procesare lapte, exploataţii cabaline, exploataţii bovine, ferme porcine, cabinete veterinare.

„În urma controalelor au fost aplicate, în conformitate cu prevederile HG 984/2005, cu modificările şi completările ulterioare 10 sancţiuni contravenţionale, din care: 1 avertisment şi 9 amenzi, în valoare de 43.600 lei.
S-a verificat respectarea cerinţelor sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind modul de depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare, în scopul prevenirii apariţiei toxiinfecţiilor alimentare, informează
directorul executiv al DSVSA BN, Dr. Oros – Manarcă.

Totodată, a fost dispusă reţinerea oficială şi dirijarea spre distrugere a cantităţii de 67,01 kg produse alimentare neconforme.

Principalele deficienţe constatate au fost:pentru comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spaţii necorespunzătoare sau neaprobate sanitar veterinar şi fără respectarea condiţiilor de igienă conform prevederilor legislaţiei în vigoare; pentru manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor; pentru nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile de depozitare a produselor alimentare;
pentru neintretinerea spatiilor de prelucrare a produselor alimentare; pentru desfăşurarea în unităţile de producţie a altor activităţi decât a celor aprobate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor; pentru ambalarea şi etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare; pentru încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind demonstrarea trasabilităţii produselor la producerea, prelucrarea, distribuţia, punerea pe piaţă sau comercializarea alimentelor.

„În cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform Programului de Supraveghere şi Control în domeniul Siguranţei Alimentelor privind încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise, precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate”, adaugă Dr. Oros – Manarcă.

(7)

Leave a Reply