PNL

Aniversare 141 ani pentru PNL

În 24 mai 1875 apărea primul și cel mai important partid din istoria României – Partidul Național Liberal. De 141 de ani această formațiune politică a dat țării oameni de stat care au contribuit la dezvoltarea ei și și-au închinat viața idealurilor naționale.

„Înainte de a fi doctrină de partid, liberalismul este o stare de spirit. Înseamnă tinerețe, creaţie, spirit liber, progres. În urmă cu 141 de ani, înaintaşii au meritul de a fi aşezat aceste principii dintr-un crez într-un set de acțiuni care au clădit un partid. Ei sunt cei care au transformat mottoul „Prin noi înșine” dintr-un slogan într-un mod de acțiune. Această moştenire e responsabilitatea noastră. Și n-avem voie sa o trădăm. Și nici să ne abatem din drum. La Mulți Ani PNL! La mulți ani, liberali!”, spune Stelian Dolha.

În timpul revoluţiei de la 1848-1849, cât şi în perioada înfăptuirii Unirii Principatelor Române la 1859, s-a afirmat tot mai mult gruparea liberală condusă de I.C. Brătianu şi C.A. Rosetti. Conştienţi de locul lor istoric, liberalii radicali sunt primii care „încearcă să alcătuiască un mare partid”. Pentru aceasta, la 22 septembrie 1866, ziarul „Românul” anunţă crearea unui nou mijloc de propagandă politică, „Societatea Amicilor Constituţiunii”. Aidoma comisarilor revoluţionari de la 1848, reprezentanţii acestor societăţi se deplasează „în toate judeţele şi chiar în toate satele”, pentru ca „fiecare român să cunoască drepturile sale de om şi de cetăţean”. Înţelegerea propriu-zisă s-a încheiat la Hotelul „Concordia” din Bucureşti, sediul radicalilor.
Astfel, grupările liberale s-au constituit în Coaliţia de la Mazar Paşa (după numele englezului Lakeman, care servise în armata otomană şi în casele căruia au avut loc întrunirile politice din care se va naşte ulterior Partidul Naţional Liberal).

Incapabil să facă faţă situaţiei interne, lipsit de autoritatea necesară adoptării unor măsuri necesare, în condiţiile crizei orientale, guvernul conservator a fost silit să cedeze frâiele puterii coaliţiei de la Mazar Paşa, care va inaugura lunga guvernare liberală (1876-1888) în istoria modernă a României. Ţara noastră intra într-o nouă etapă a istoriei sale în cursul căreia îşi va cuceri şi consolida independenţa.
Identitatea şi activitatea Partidului Naţional Liberal este legată de numele unuia dintre cei mai mari oameni de stat pe care i-a avut România la sfârşitul secolului al XIX-lea, şi anume I.C. Brătianu, născut la Piteşti, la 2 iunie 1821. De numele lui se leagă aducerea în ţară şi instalarea pe tronul României a lui Carol I, în condiţiile în care după abdicarea lui Al. I. Cuza ţara era sfâşiată de luptele dintre diversele grupări politice, contribuind astfel la stabilitatea statului şi realizarea obiectivelor sale politice, economice şi culturale.
Liberalii au avut ca deviză privind dezvoltarea ţării politica „Prin noi înşine”. Au întreprins măsuri privind încurajarea industriei autohtone, iar prin legea de stimulare a industriei din 1887 se prevedea că orice întreprindere cu un capital de 50.000 lei şi cel puţin 25 lucrători primea din partea statului scutiri de impozite şi taxe vamale la importul de maşini, reduceri de taxe la transportul feroviar şi, totodată, între 1-5 ha de teren în folosinţă gratuită pe 90 ani pentru amplasarea clădirii. S-a dezvoltat reţeaua de căi ferate şi construcţia de şosele.

(1)

Leave a Reply