Apostila de la Haga pe documentele româneşti

Dacă sunteţi stabilit în străinătate şi aveţi nevoie de certificarea cu Apostila Convenţiei de la Haga a unor documente eliberate de autorităţile române, acest lucru poate fi făcut doar în România!

Apostila este o supralegalizare a unui document şi arată ca o ştampilă pătrată aplicată suplimentar pe document sau pe o prelungire a acestuia. Apostila este necesară pentru ca documentul să fie recunoscut într-o țară semnatară a Convenției de la Haga, potrivit EURES.

Denumirea corectă şi completă a aceste apostile este: Apostille – Convention de la Haye du 5 Octobre 1961.
Până în prezent, 64 de state au aderat la Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961, aderarea României realizându-se în anul 2001.
Începând cu data de 1 septembrie 2005, autorităţile române competente să aplice Apostila pe documente sunt prefecturile, tribunalele şi camerele notariale, fiecare dintre ele apostilând un anumit tip de documente. Astfel:
prefecturile aplică Apostila pe documente administrative (acte de stare civilă, cazier judiciar, certificat de reşedinţă fiscală), acte de studii medii (vizate de Inspectoratul Şcolar al judeţului unde au fost emise) sau acte de studii superioare (vizate de Ministerul Educaţiei), certificate de calificare profesională, adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă (vizate de Casa de Pensii), etc.
tribunalele aplică Apostila pe hotărâri judecătoreşti, acte notariale, acte emise de un executor judecătoresc, acte emise de Registrul Comerţului etc.;
camerele notariale aplică Apostila numai pe actele notariale sau pe copiile legalizate ale acestor acte;
În cazul documentelor de stare civilă (certificat de naştere, de deces sau de căsătorie), se apostilează numai actele emise după anul 1998 (model internaţional trilingv); dacă nu aveţi un astfel de act trilingv, se poate solicita eliberarea unui nou act de stare civilă conform modelului internaţional pe lângă oficiul de stare civilă care v-a emis actul. Pentru recunoaşterea internaţională, documentele de stare civilă, după ce li se aplică Apostila de către Instituţia Prefectului, se traduc în limba ţării de destinaţie de către un traducător autorizat, inclusiv Apostila, după care se legalizează de către un notar public, iar în final traducerea legalizată se supralegalizează cu Apostila de către Tribunalul competent.
Un alt exemplu de dubla Apostilă poate fi: un certificat de calificare profesională, vizat de instituţia care a organizat cursul de calificare şi apostilat de Institutia Prefectului din acelaşi judeţ, este apoi tradus de un traducător autorizat, traducerea autorizată se legalizaază de un notar public şi camera notarială aplică a doua Apostilă pe traducerea legalizată cu scopul de a certifica faptul că notarul respectiv este în funcţie şi are licenţă validă de funcţionare.
Eliberarea Apostilei poate fi solicitată de către:
– titularul actului;
– soţul/soţia titularului actului ori o rudă până la gradul II a acestuia;
– alta persoană fizică, care prezintă procură notarială sau împuternicire avocăţială;
– misiune diplomatică sau un oficiu consular al Romîniei într-un stat semnatar al Convenţiei;
Alte informaţii suplimentare pot fi obţinute de pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe: http://www.mae.ro/node/1455.

(15)

Leave a Reply