RCA

Asigurătorul RCA are obligaţia de a efectua constatarea pagubelor în termen de maximum 5 zile

Potrivit unui act normativ publicat în Monitorul Oficial, Societăţile care încheie asigurări obligatorii de răspundere civilă auto (RCA) sunt obligate să se ocupe de constatarea pagubelor în cel mult cinci zile lucrătoare.

„Asigurătorul RCA are obligaţia de a efectua constatarea pagubelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data notificării asigurătorului de către persoana păgubită”, scrie în norma apărută azi. În nota de fundamentare a proiectului se preciza că introducerea acestui termen este necesară deoarece unii asigurători ajung să se ocupe de constatarea pagubelor chiar şi în o lună de zile (în cazul sărbătorilor).

Norma ASF nr. 13/2016 a adus şi modificări pentru facilitarea accesului asigurătorilor RCA din alte state pe piaţa din România. Au fost scoase trimiterile la legea asigurărilor şi condiţia de a avea o reţea teritorială. Aşadar, asigurătorii de pe acest segment trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii speciale:
-să fie autorizaţi în statul membru în care au sediul social pentru subscrierea riscurilor de răspundere civilă a vehiculelor, exclusiv răspunderea transportatorului;
-să dispună de un reprezentant de despăgubiri în fiecare stat situat în limitele teritoriale de acoperire a asigurării RCA şi ale celorlalte state semnatare ale Acordului multilateral;
-să efectueze activitate de constatare şi lichidare a daunelor cu personal specializat propriu sau mandatat pe tot teritoriul României;
-să dispună de o dotare cu tehnică de calcul şi software adecvate şi de personal care să permită contractarea asigurării RCA, ţinerea unor evidenţe detaliate privind încheierea, derularea şi încetarea asigurării RCA, gestionarea dosarelor de daună şi transmiterea în format electronic a acestor informaţii către baza de date CEDAM;
-să desfăşoare activitatea privind încheierea asigurării obligatorii RCA numai la:
-sediile principale sau secundare ale asigurătorilor, ale intermediarilor de asigurări;
-sediile principale sau secundare ale asiguraţilor ori ale potenţialilor asiguraţi persoane juridice;
-domiciliul sau, după caz, reşedinţa asiguraţilor ori a potenţialilor asiguraţi persoane fizice;
-să deţină un program de reasigurare care garantează o reţinere proprie prudenţială;
-să fie membri ai Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România şi ai Asociaţiei „Fondul de protecţie a victimelor străzii”.

„Din conţinutul raportului de investigaţie privind sectorul asigurărilor auto din România, realizat de către Consiliul Concurenţei, se desprinde ideea că sectorul asigurărilor auto din România se plasează între modelul oligopolului şi cel al concurenţei monopolistice, împrumutând caracteristici ale ambelor modele descriptive de piaţă, cu toate riscurile concurenţiale asociate acestei evoluţii. Pe orizont lung, perioada 2005-2015, perioadă analizată de către Consiliul Concurenţei, s-a manifestat în mod constant o tendinţă de reducere a numărului de societăţi de asigurare active pe piaţa RCA din România, de la 17 societăţi în 2005 la zece societăţi în 2015. În condiţiile date, o soluţie de rezolvare a acestei situaţii ar putea-o constitui relaxarea condiţiilor de intrare pe piaţa RCA din România a unor societăţi de asigurare din UE pe baza dreptului de liberă stabilire sau a libertăţii de a presta servicii”, se explică în nota de fundamentare ce a însoţit proiectul de normă.

În momentul de faţă, societăţile de asigurare ce activează pe piaţa RCA sunt: Allianz-Ţiriac, Generali, Asirom, Euroins, Omniasig, Carpatica, Groupama, Uniqa şi City.

„În calculul tarifului de primă, asigurătorilor le este interzis să folosească indici de încărcare, coeficienţi de majorare şi/sau corecţie ori alte instrumente de ajustare a tarifelor care să nu fie fundamentate statistic şi actuarial, asigurându-se în acest fel o proporţionalitate între tarifele practicate în perioade succesive şi evoluţia daunalităţii pe segmentul respectiv de asiguraţi”, stabilesc noile dispoziţii.

Pentru fiecare astfel de segment, „asigurătorul RCA trebuie să utilizeze suficiente date istorice pentru a putea efectua un calcul relevant din punct de vedere statistic”, mai scrie în Norma ASF nr. 1/2016.

În situaţia în care asigurătorii nu deţin suficiente date istorice pentru fiecare segment, aceştia trebuie să folosească date istorice disponibile din alte surse, pe care trebuie să le raporteze la piaţa autohtonă sau la piaţa Uniunii Europene.

Iniţiatorii modificărilor la normele asigurării RCA au constatat în ultima perioadă o tendinţă de creştere a preţurilor pe anumite segmente de asiguraţi, astfel că măsura corelării tarifelor/majorărilor de tarife cu daunalitatea asigură protecţia consumatorilor şi justificarea evoluţiilor bruşte ale tarifelor practicate.

În altă ordine de idei, acelaşi act normativ dispune că societăţile de asigurare pot emite poliţa RCA fără componenta de Carte Verde, atunci când este vorba de vehicule care n-au cum să circule în afara teritoriului ţării.

Persoanele care deţin autovehicule sunt obligate prin lege să le asigure. În baza poliţei RCA, persoanele păgubite în urma accidentelor auto pot să primească bani pentru daunele suferite.

(10)

Leave a Reply