cjas

Asistență medicală transfrontalieră

Dacă vă aflați pe teritoriul altui stat membru UE și aveți nevoie de servicii medicale dar nu cunoașteți care sunt reglementările statului respectiv și la ce furnizori de servicii medicale puteți apela, trebuie să contactați Punctul național de contact, fie din România,fie din statul unde vă aflați.

CE ESTE PUNCTUL NAȚIONAL DE CONTACT DIN ROMÂNIA ȘI, SIMILAR DIN CELELALTE STATE UE ?
1) Pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumită în funcţionează Punctul naţional de contact, ca structură fără personalitate juridică, denumit în continuare PNC, cu următoarele atribuţii:
a) consultarea cu organizaţiile de pacienţi, structurile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, furnizorii de servicii medicale şi asigurătorii de sănătate;
b) colaborarea cu celelalte PNC şi cu Comisia Europeană în acest sens;
c) furnizarea către pacienţi, la cerere, datele de contact ale punctelor naţionale de contact din alte state membre ale UE;
d) furnizarea către pacienţi a informaţiilor privind furnizorii de servicii medicale, inclusiv a informaţiilor la cerere privind un drept specific al furnizorilor de a presta servicii sau orice restricţii privind desfăşurarea activităţii lor profesionale, precum şi a informaţiilor privind drepturile pacienţilor, procedurile referitoare la plângeri şi
mecanismele pentru repararea daunelor, potrivit prevederilor legale în vigoare, precum şi opţiunile juridice şi administrative disponibile pentru soluţionarea litigiilor, inclusiv în cazul unui
prejudiciu rezultat în urma asistenţei medicale transfrontaliere;
e) furnizarea către pacienţi şi cadre medicale, la cerere, a informaţiilor privind drepturile cu privire la primirea de asistenţă medicală transfrontalieră, îndeosebi în ceea ce priveşte termenii
şi condiţiile de rambursare a costurilor şi procedurile de evaluare şi de stabilire a drepturilor respective.

În informaţiile privind asistenţa medicală transfrontalieră se face o distincţie clară
între drepturile de care beneficiază pacienţii în temeiul prezentului capitol şi drepturile ce decurg din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, potrivit CJAS BN.

(19)

Leave a Reply