castigul_salarial_mediu_lunar_1

Câştigul salarial mediu nominal brut în noiembrie 2015 a fost de …

În luna decembrie 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2930 lei, cu 10,2% mai mare
decât în luna noiembrie 2015.

„ƒCâştigul salarial mediu nominal net a fost de 2114 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 196 lei (+10,2%).
ƒ Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (5633 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1165 lei)”, potrivit INS.

Comparativ cu luna decembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 13,3%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 114,4%.  De asemenea, indicele câştigului salarial real a fost de 110,1% pentru luna decembrie 2015 faţă de luna precedentă, iar faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 159,4%, cu 14,6 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna noiembrie 2015.

În luna decembrie 2015, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare faţă de luna noiembrie 2015. Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au datorat acordării de prime ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale sau pentru sărbători), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou), dar şi realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net au fost influenţate în unele activităţi economice şi de încetarea contractelor de muncă/disponibilizările de salariaţi cu câştiguri salariale mici.

„Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:
• cu 43,9% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură);
• între 35,5% şi 40,0% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, extracţia minereurilor metalifere, transporturi pe apă, activităţi de editare;
• între 21,5% şi 29,5% în transporturi aeriene, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, colectarea şi epurarea apelor uzate, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea altor mijloace de transport;
• între 15,0% şi 19,0% în industria metalurgică, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, extracţia cărbunelui superior şi inferior, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, captarea, tratarea şi distribuţia apei, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, telecomunicaţii, cercetare-dezvoltare, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, alte activităţi extractive”, mai adaugă INS.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţile auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii) (-6,1%), respectiv în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor (-2,3%).
În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în
administraţia publică (+10,7%), învăţământ (+9,4%), respectiv în sănătate şi asistenţă socială (+4,0%) ca
urmare a aplicării prevederilor legale pentru personalul plătit din fonduri publice.

(14)

Leave a Reply