primarie

Cauți un job? Poate vrei să încerci la Serviciul juridic…

Primăria municipiului Bistriţa anunţă organizarea în data de 23 martie 2016, ora 10.00 (proba scrisă), a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice, pe durată nedeterminată, de consilier juridic clasa I grad asistent la Serviciul juridic, evidenţă documente – Direcţia administraţie publică, juridic.

Condiţii specifice de participare:
– să fie absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea drept;
– să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minim 1 an.

Condiţiile generale de participare:
– sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999* Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

„Concursul constă în probă scrisă şi interviu.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa – Piaţa Centrală nr. 6.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la Primăria municipiului Bistriţa, Biroul resurse umane, organizare, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului de organizare a concursului, începând cu data de 19 februarie 2016 până în data de 9 martie 2016, inclusiv”, informează municipalitatea.

(7)

Leave a Reply