cl

Ce au hotărât consilierii legat de persoanele afectate de explozie ?

Astăzi, 24 octombrie, Consiliul Local al municipiului Bistriţa a fost convocat pentru o şedinţă de îndată.
Pe ordinea de zi a fost poiectul de hotărâre privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parţială a blocului situat în municipiul Bistriţa, str. Arţarilor nr. 20, ca urmare a exploziei produsă în data de 19.10.2016.

Cei 17 consilieri prezenţi la şedinţă au votat proiectul în forma prezentată de iniţiator – primarul municipiului Bistriţa.

„Prin această hotărâre se aprobă efectuarea demersurilor necesare pentru stabilirea temporară, prin ordonanţă de urgenţă a Guvernului României, a destinaţiei de locuinţe de necesitate pentru un număr de 10 unităţi locative libere, situate în blocurile vechi din municipiul Bistriţa, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
Contractele de închiriere se vor încheia începând cu 1 noiembrie 2016, până la înlăturarea efectelor care au făcut inutilizabile locuinţele situate în str. Arţarilor nr. 20, dar nu mai mult de 5 ani”, potrivit municioalității.

În Expunerea de motive şi Raportul anexate proiectului de hotărâre se precizează:
„Având în vedere faptul că 21 de locuinţe au fost afectate, din care o locuinţă situată în scara A şi respectiv în scara B, cele 21 de familii au fost invitate la Primăria municipiului Bistriţa pentru a comunica dacă au sau nu nevoie de locuinţă până la refacerea imobilului. Din cele 21 de familii, doar 10 familii au declarat că au nevoie de locuinţă, în vederea cazării temporare, până la înlăturarea efectelor care au făcut inutilizabile locuinţele afectate de explozie (…). Atribuirea unor unităţi locative către persoanele afectate se poate realiza numai printr-un act normativ cu forţă juridică de lege, respectiv prin ordonanţă de urgenţă a Guvernului României, prin care aceste locuinţe vor avea temporar destinaţia de locuinţe de necesitate, urmând să fie închiriate celor 10 familii afectate”.

(6)

Leave a Reply