ARCHIUDEAN

Ce propune Archiudean, bistrițenilor?

Mircea Archiudean, candidat al PER BN, spune că ceea ce prezintă contracandidații sunt ideei comune, benefice comunității, pentru care din păcate până acum nu s-au găsit soluții. Mai mult, fiecare partid se prezintă ca și cum el ar fi soluția pentru comunitate, însă dacă nu se schimbă fundamental modul în care vor fi tratate în continuare chestiunile de interes public în autocraţia bine instaurată în Bistriţa nu se va rezolva mai nimic.

„Am urmărit cu atenţie în ultima lună şi jumătate ideile, propunerile, argumentele şi expunerile lansate în spaţiul public de principalii actori politici. Idei puţine, comune şi superficiale. Drumuri asfaltate, pieţe, piste de biciclete, şcoli şi grădiniţe, amenajarea malurilor râului şi pădurea Codrişor, wi-fi, terenuri de sport, lucruri normale aşteptate de multă vreme şi promise la fiecare 4 ani.

De ce nu s-au întâmplat toate acestea până acum? De ce nu vedem măcar un progres în proiectele pe care le agrează toată lumea şi le consideră priorităţi?

La aceste întrebări nu vrea nimeni să răspundă, candidaţii rezumându-se la a se prezenta, fiecare în parte, drept unică soluţie şi garant că lucrurile se vor întâmpla, de mâine începând, dacă va fi ales.

Din păcate, lucrurile nu se vor schimba nici de această dată, dacă nu se schimbă fundamental modul în care vor fi tratate în continuare chestiunile de interes public în autocraţia bine instaurată în Bistriţa.

Oricât de tare ne dorim o schimbare a sistemului – atâta timp cât nu schimbăm nimic din datele de intrare, schimbarea nu are cum să se producă. Aceiaşi oameni, aceleaşi discursuri şi idei, aceleaşi metode şi atitudini vor genera inevitabil aceleaşi rezultate.

Este motivul pentru care am intrat în arena politică şi m-am angajat în campania electorală.

Independent de orice condiţionare politică, materială sau relaţională, cu formaţia şi deprinderile de manager îmi propun să aduc în viaţa publică locală acele idei noi de care avem nevoie pentru a schimba în bine viaţa tuturor. Pentru ca fiecare bistriţean să se simtă Reprezentat, Ascultat şi Respectat pe întreaga durată a celor 4 ani de mandat.

Problemele principale care au dus la starea de largă nemulţumire a bistriţenilor, în ciuda investiţiilor din ultimii 4 ani, enorme în raport cu posibilităţile normale ale bugetului local, sunt:

-un proces de adoptare a deciziilor defectuos care ignoră priorităţile cetăţeanului

-o abordare fragmentată a problematicii oraşului şi abandonarea gestionarii directe sau neimplicarea în sprijinirea unor domenii esenţiale pentru viaţa cetăţenilor oraşului.

-lipsa de încredere în resursele interne şi cultivarea conflictului în locul cooperării

-substituirea funcţiei de control şi evaluare cu activităţi de public relation

Pentru a ieşi din blocajul prezent este nevoie de:

-o nouă abordare şi repunerea în termenii corecţi a relaţiei dintre cetăţean şi administraţie, operarea unor deschideri structurale în modul de tratare a problemelor generale şi de perspectivă ale comunităţii, conducerea primăriei operând cu instrumentele şi funcţiile managementului instituţional şi privind în permanenţă spre cetăţean, regândirea priorităţilor administraţiei publice

Pentru a reuşi în acest sens am structurat programul nostru pentru Bistriţa corespunzător problematicilor considerate prioritate şi venim în faţa concetăţenilor noştri cu patru pachete de propuneri de soluţii vizând problematica generală la care se adaugă oferta de proiecte specifică ecologiştilor.

Referindu-ne la problematica generală, cele patru direcţii prioritare de acţiune sunt:

Pachetul 1 – Vizează procesul de adoptare a deciziilor de către administraţie, care trebuie să fie pe tot parcursul celor patru ani de mandat deschisă faţă de cetăţean, şi care în mod obligatoriu implică – consultare, ascultare, dezbatere

Pachetul 2 – Vizează cadrul instituţional şi îşi propune să creeze noi structuri sau dimpotrivă, renunţarea la cele nefuncţionale. Trebuie să ne asumăm integral gestionarea problemelor principale dacă vrem ca acestea să fie mai bine gestionate. În paralel trebuie să înţelegem faptul că nu suntem singuri şi că doar fiind parte a unui întreg mai mare putem să ne construim viitorul.

Pachetul 3 – Grupează propunerile care au ca obiectiv reorientarea administraţiei înspre priorităţile şi serviciile pe care le aşteaptă cetăţeanul în anul 2016.

Pachetul 4 – Proiectele de infrastructuri noi pe care le considerăm prioritare pentru perioada 2016-2020. Nu ne vom referi aici la lucrări de întreţinere curentă sau periodică cum sunt cele de refacere a tramei stradale sau proiectele deja lansate cum sunt cele privind reabilitarea termică a locuinţelor colective care în mod evident vor fi preluate şi continuate.

Vom prezenta în cele ce urmează, succint, ce conţin aceste propuneri urmând să dezvoltăm fiecare componentă pe parcursul campaniei electorale şi ulterior:

Pachet 1 – Adoptarea deciziei: consultare, ascultare, dezbatere

1. Dialog real în Consiliul Local începând de la tema de proiectare trecând prin implementare şi până la evaluarea proiectelor.

2. Întocmirea şi promovarea unor proceduri de lucru prin care să se realizeze o consultare reală şi regulată a ONG-urilor şi societăţii civile.

3. Instituţionalizarea dialogului cu cetăţenii în vederea generării de proiecte – Consiliul cetăţenilor.

Pachet 2 – Structural – nu suntem singuri/putem să ne gestionăm mai bine problemele principale

1. Crearea Zonei Metropolitane în care să cuprindă întreg Nosnerlandul (Arcalia, Budac, Crainimăt, Dumitra, Jelna, Livezile, Sărăţel, Tărpiu) – în vederea dezvoltării proiectelor integrate de transport, turism, agrement, sport, conservarea patrimoniului cultural, dezvoltarea afacerilor;

2. Ieşirea din ADI Deşeuri şi gestionarea acestora direct de către municipalitate;

3. Înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătatea Bistriţei” prin care municipiul să se implice în susţinerea activităţii Spitalului Judeţean şi să desfăşoare programe de sănătate în cartiere şi şcoli;

4. Delegarea gestiunii unor servicii publice şi furnizarea unor servicii noi prin colaborarea şi susţinerea activităţii unor ONG-uri sau Biserici în domeniul asistenţei sociale, protecţiei copilului, sprijinirea categoriilor defavorizate, gestionării situaţiei câinilor comunitari, etc

Pachet 3 – Administraţie în slujba cetăţeanului

Servicii informatizate oferite cetăţeanului – creşterea numărului şi accesibilităţii serviciilor online; plata taxelor şi impozitelor de pe telefonul mobil, Internet wireless extins free în Bistriţa;

Urmărirea permanentă – pe tot timpul implementării proiectelor, a calităţii lucrărilor care se efectuează şi a respectării termenelor de execuţie. Interzicerea accesului la atribuirea unor viitoare contracte publice pentru cei care au executat lucrări de proastă calitate;

Impunerea prin temele de proiectare a unor durate mici de execuție a lucrărilor publice şi a unor condiţii mai restrictive pentru organizarea de şantier;

Revizuirea taxelor speciale în sensul reducerii, simplificării şi renunţării la cele nenecesare (ex. taxa pe oficierea căsătoriilor);

Modificarea criteriilor de prioritate în repartizarea locuinţelor pentru tineri, a locuinţelor sociale şi urmărirea respectării acestor contracte.

Pachet 4 – Proiecte de infrastructură prioritare

Extinderea la 3 benzi a Străzii Tărpiului.

Asigurarea utilităţilor de bază în tot oraşul. Introducerea furnizării de apă în Slătiniţa.
Realizarea pistelor de biciclete în oraş şi a traseelor marcate în afara lui şi introducerea suporţilor urbani pentru biciclete în vecinătatea instituţiilor, magazinelor şi blocurilor.
Îmbunătăţirea infrastructurii şi a serviciilor pentru transportul public şi crearea de parcări la marginea oraşului pentru autovehiculele aflate în tranzit care opresc în Bistriţa.
Începerea lucrărilor la Grădina Botanică.
Reabilitarea tuturor clădirilor din zona de rezervaţie istorică aflate în proprietatea municipalităţii şi crearea de spaţii la mansarde pentru desfăşurarea de activităţi social culturale în vederea revitalizării centrului istoric.
La cele prezentate mai sus se adăugă în mod firesc repunerea în dezbaterea Consiliului Local a proiectelor propuse de ecologişti în ultimii 4 ani care nu au fost aprobate şi noi proiecte vizând problematica protecţiei mediului înconjurător, a eficienţei energetice şi reciclarea deşeurilor recuperabile care vor fi prezentate separat faţă de problematica generală în programul specific.

În perioada electorală vorbim în primul rând despre drepturi şi libertăţi. Toţi cetăţenii Bistriţei au dreptul la un loc de muncă care să le asigure un venit îndestulător, la o locuinţă decentă, la utilităţi şi servicii publice de calitate, la acccesul la evenimentele sportive şi culturale pe care le doresc, la condiţii adecvate pentru refacere şi destindere. Avem dreptul la aer curat şi un mediu sănătos în care să ne desfăşurăm activitatea, să ne petrecem timpul liber şi să ne creştem copiii.

Acum este timpul să afirmăm că bunul simţ comun trebuie să prevaleze în faţa gusturilor individuale şi raţiunea în faţa fanteziilor nepractice şi costisitoare. Este timpul să spunem răspicat care sunt priorităţile noastre. Depinde de noi ca să devenim o comunitate solidară şi dinamică în care să existe oportunităţi pentru tineri şi vârstnici, pentru cei activi, pentru cei care studiază sau cei retraşi din activitate. Avem priceperea şi mijloacele pentru a reuşi gestionând cu inteligenţă resursele existente la nivelul comunităţii locale, respectând opţiunile fiecăruia şi raportându-ne cu responsabilitate la viitor”, precizează Ing. Mircea Archiudean.

sursa video. PER BN

(7)

Leave a Reply