statiunea pomicola

Ce se întâmplă cu Stațiunea Pomicolă?

Primarul municipiului Bistriţa, Ovidiu Teodor Creţu, este mulţumit că demersurile făcute au soluţionat, în sfârşit, situaţia retrocedării terenurilor de la Staţiunea Pomicolă.

„Întreaga suprafaţă de 116 ha va intra în posesia celor care sunt îndreptăţiţi. În urma demersurilor făcute, prin intermediul Avocatului Poporului, astăzi 12.07.2016, Curtea Constituţională a României a declarat neconstituţională Legea 45 / 2009. Prin această lege precum şi prin prevederile Legii 64 / 2016 s-a încercat pur şi simplu să fie furată de la oameni o suprafaţă de 37,7 ha. Mă bucur că eforturile noastre au condus la o soluţie justă şi morală”, informează Ovidiu Teodor Creţu.
Primarul municipiului Bistriţa şi Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bistriţa, prin adresa nr. 17801/05.03.2015 a sesizat Avocatul Poporului cu privire la faptul că nu a fost demarată în termenul legal procedura prevăzută de dispoziţiile art. 6 alin. (5) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, faptul că nu au fost predate terenurile validate la nivelul Comisiei municipale Bistriţa în condiţiile art. 9 din acelaşi act normativ, au fost încălcate prevederile art. 44 din Constituţie privitoare la ocrotirea şi garantarea dreptului de proprietate privată, art. 17 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi art. 1 paragraful 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificat de România prin Legea nr. 30/1994, pentru 117 persoane cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în temeiul legilor funciare, validat prin Hotărârea nr. 825/2007 a Comisiei judeţene BN, menţinută prin Sentinţa civilă nr. 7275/2009, definitivă şi irevocabilă, pronunţată în Dosarul civil nr. 3980/190/2009 al Judecătoriei Bistriţa.
Autorităţile administrative reclamate au fost Agenţia Domeniilor Statului şi Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, solicitându-se inclusiv sesizarea Curţii Constituţionale a României asupra excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor din Anexa nr. 3.30 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, modificată şi completată prin Legea nr. 72/2011, în ceea ce priveşte suprafaţa de 37,7545 ha teren agricol care este necesară să fie disponibilizată până la întregirea suprafeţei totale validate pe Anexa 29 Bistriţa, de 116 ha teren agricol.
Curtea Constituţională a României a fost sesizată de către Avocatul Poporului cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor din Anexa nr. 3.30 la Legea nr. 45/2009 astfel cum s-a solicitat, excepţia formând obiectul Dosarului nr. 1235D/2015, soluţia fiind de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate.

(6)

Leave a Reply