Comisia UNESCO susține promovarea Ansamblului Monumental Calea Eroilor

Comisia UNESCO susține promovarea Ansamblului Monumental Calea Eroilor pe lista patrimoniului mondial.

„În perioada 29-31 august 2016, Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO a efectuat o vizită de documentare la ansamblul monumental „Calea Eroilor” din Târgu Jiu”, informează
Senatorul Dorin Mircea Dobra, Secretar în Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului
pentru relaţia cu UNESCO.

Aceasta a inclus, pe lângă vizitarea ansamblului monumental, consultări cu reprezentanţii Consiliului Judeţean Gorj, ai Prefecturii Gorj, ai Centrului Brâncuşi şi reprezentanţii societăţii civile.

„În urma vizitei efectuate, membrii comisiei au constat următoarele:
• In momentul de faţă se lucrează la dosarul de candidatură, acesta va fi depus în 2019 la Comitetul Patrimoniului Mondial UNESCO. Comisia doreşte reevaluarea si corectarea greşelilor din dosarul precendent, pentru a se putea întocmi un dosar cât mai apropiat de cerinţele UNESCO;
• Pentru a creşte şansele de acceptare, se consideră că este necesară şi o expertiză externă prin consultări cu experţi UNESCO şi ICOMOS (The International Council on Monuments and Sites);
• Comisia va sprijini prin toate mijloacele ce îi stau la dispoziţie autorităţile locale şi centrale în demersurile privind înscrierea ansamblului de la Târgu-Jiu pe Lista patrimoniului mondial UNESCO;
• Promovarea mai eficientă a dosarului pe plan extern, prin Ministerul Afacerilor Externe și Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO;
• Considerăm că o abordare interistituțională unitară, congruentă, concentrată ar crește șansele de reusită privind acceptarea dosarului”, mai adaugă Dorin Dobra.

Ansamblul Brâncuşi a fost inclus încă din anul 1991 pe Lista tentativă, dar abia în octombrie 2014, România a transmis dosarul de nominalizare a Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” din Târgu-Jiu la Comitetul Patrimoniului Mondial UNESCO. Documentaţia a fost elaborată de Institutul Naţional al Patrimoniului, împreună cu specialiştii în domeniul operei brâncuşiene, cu sprijinul autorităţilor locale din Târgu-Jiu.
Cu ocazia celei de-a 39-a sesiuni a Comitetului Patrimoniului Mondial UNESCO, care a avut loc la Bonn, Germania, în perioada 28 iunie – 8 iulie, Comitetul, luând act de raportul întocmit de ICOMOS, a făcut o recomandare de neînscriere a dosarului de candidatură a Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” din Târgu-Jiu. După publicarea acestei recomandări şi urmare a unor consultări naţionale cu specialişti în domeniu, partea română a luat decizia de a retrage dosarul de nominalizare, aceasta permiţând păstrarea şanselor unei revizuiri a dosarului, în vederea depunerii lui spre aprobare într-o sesiune viitoare. Dacă nu s-ar fi luat decizia de retragere a dosarului, iar acesta ar fi fost respins, exista riscul ca opera lui Constantin Brâncuşi să nu mai poată fi inclusă niciodată pe lista patrimoniului mondial.

(0)

Leave a Reply