primarie

Concurs pentru administrator public

Primăria municipiului Bistriţa scoate la concursun post vacant. Mai exact, la data de 19 iulie, de la ora 10.00, are loc concursul pentru administrator public.
Cei interesați trebuie să cunoască limba română scris și vorbit, capacitate deplină de exercițiu, stare de sănătate corespunzătoare atestată prin acte medicale, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, de preferinţă în domeniile: economic, administrativ, tehnic şi/sau juridic, masterat în domeniile „Administraţie publică” sau „Management”, experienţă în funcţii de conducere, de minim 5 ani și cazierul judiciar să nu conţină condamnări pentru săvârşirea unei infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul.

„Până la data de 11.07.2016, candidaţii vor depune pe lângă dosarul de concurs şi un proiect de management, cuprinzând cel puţin următoarele obiective:
– Dezvoltarea economică şi investiţională în municipiul Bistriţa;
– Reabilitarea urbanistică şi edilitară a municipiului Bistriţa;
– Protecţia mediului şi managementul deşeurilor;
– Elaborarea de studii pentru atragerea fondurilor de finanţare;
– Managementul serviciilor publice, relaţiilor cu publicul, informatizare;
– Fundamentarea bugetului, urmărirea executării acestuia şi a colectării taxelor şi impozitelor locale”, informează Primăria municipiului Bistrița.

Concursul pentru ocuparea postului vacant susmenţionat se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6 şi va consta în trei probe:
– selecţia dosarelor;
– proba scrisă;
– interviul (candidaţii vor susţine, în faţa comisiei de concurs, proiectul de management elaborat).

„Dosarele de înscriere pentru concurs se depun până la data de 11.07.2016, orele 16.00, la sediul Primăriei municipiului Bistriţa, str. Gheorghe Şincai nr. 2, iar informaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane şi Organizare, camera 8, telefon 0263-224.706, int. 118”, adaugă municipalitatea.

(2)

Leave a Reply