priomaria bistrita

Concurs pentru consilier grad superior la Compartimentul autoritate tutelară

Primăria municipiului Bistriţa organizează în data de 24 februarie 2016, de la ora 10.00, proba scrisă, a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice, pe durată determinată, de consilier grad superior la Compartimentul autoritate tutelară – Direcţia Administraţie Publică, Juridic.

Condiţii specifice de participare:
– să fie absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea asistenţă socială;
– să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minim 9 ani.

„Condiţiile generale de participare:
– sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999* Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare”, informează muncipalitatea.

Concursul constă în probă scrisă şi interviu.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa – Piaţa Centrală nr. 6.

„Dosarele de înscriere la concurs se depun la Primăria municipiului Bistriţa, Biroul Resurse Umane, Organizare, în termen de 8 zile de la data publicării anunţului de organizare a concursului, începând cu data de 12 februarie 2016 până în data de 19 februarie 2016, inclusiv. Anunţul şi bibliografia pentru concurs se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.primariabistrita.ro (Primăria – informaţii administrative – anunţuri posturi vacante) începând cu data de 12 februarie 2016”, adaugă municipalitatea.

Foto: Primăria municipiului Bistriţa

(20)

Leave a Reply