primarie

Concurs pentru ocuparea a două posturi vacante

Primăria municipiului Bistriţa organizează în data de 28.09.2016, orele 10.00 (proba scrisă) și 30.09.2016, orele 10.00 (interviul), pentru mai multe concursuri.

Mai precis, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe durata nedeterminată:

1. inspector de specialitate Gr.IA cu ½ normă la Serviciul monumente istorice
Condiţii specifice de participare:
– absolvent studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime in specialitatea studiilor necesare ocupării postului, minim 5 ani.

2. inspector de specialitate Gr.IA la Serviciul monumente istorice
Condiţii specifice de participare:
– absolvent studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializările arhitectură și urbanism, științe inginerești sau administrație publică;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului minim 5 ani.

Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante susmenţionate se vor desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa – Piaţa Centrală, nr. 6 şi vor consta în trei probe:
– selecţia dosarelor;
– proba scrisă;
– interviu.

„Anunțul și bibliografiile pentru concurs se afişează la sediul instituţiei si pe site-ul www.primariabistrita.ro (Primaria – informaţii administrative – anunţuri posturi vacante) începând cu data de 7 septembrie 2016.
Dosarele de înscriere pentru concurs se depun începând cu data de 7 septembrie 2016, până la data de 20 septembrie 2016 inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Bistriţa – Piaţa Centrală nr. 6, iar informaţii suplimentare se pot obţine la Biroul resurse umane, organizare, camera 8, telefon 0263-224.706, int. 118” informează municipalitatea.

(180)

Leave a Reply