primarie

Concurs pentru ocuparea unor posturi libere

Primăria municipiului Bistriţa organizează în data de 5 ianuarie 2017, de la ora 10.00, proba scrisă, şi în data de 9 ianuarie 2017, orele 10.00, interviu pentru concursurile de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie din cadrul Direcţiei economice, pe durată nedeterminată.

Mai exact, pentru ocuparea următoarelor funcții:

I. Consilier grad superior la Serviciul urmărire şi încasare.
Condiţii specifice de participare:
– să fie absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramurile de ştiinţe-ştiinţe economice, ştiinţe inginereşti sau specializarea drept;
– să aibă 9 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite.

II. Consilier grad principal la Serviciul urmărire şi încasare.
Condiţii specifice de participare:
– să fie absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţe-ştiinţe economice;
– să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite.

III. Consilier grad debutant la Serviciul constatare şi impunere – 2 funcţii publice.
Condiţii specifice de participare:
– să fie absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţe-ştiinţe economice.

„Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999* – Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Concursurile constau în probă scrisă şi interviu.
Concursurile se vor desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa – Piaţa Centrală nr. 6.
Dosarele de înscriere la concursuri se depun la Primăria municipiului Bistriţa, Biroul resurse umane, organizare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului de organizare a concursului, începând cu data de 05 decembrie 2016 până în data de 27 decembrie 2016, inclusiv.
Anunţul şi bibliografia pentru concurs se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.primariabistrita.ro (Primăria – informaţii administrative – anunţuri posturi vacante) începând cu data de 05 decembrie 2016”, informează municipalitatea.

(0)

Leave a Reply