diresctia-servicii-sociale

Concurs pentru posturi vacante !

Direcția Municipală de Servicii Sociale Bistrița organizează în data de 6 octombrie, orele 10.00, respectiv în data de 10 octombrie, concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante pe durată nedeterminată.

Posturile vacante sunt următoarele:
1. Inspector de specialitate gradul I la Oficiul pentru consilierea romilor.
Condiţii specifice de participare:
– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, specializările psihologie sau psihopedagogie specială;
– minim 4 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite.

2. Muncitor calificat treapta I la Serviciul Căminul pentru persoane vârstnice.
Condiţii specifice de participare:
– studii medii;
– permis de conducere categoriile B si C;
– minim 5 ani vechime în muncă.

3. Asistent medical PL la Serviciul Căminul pentru persoane vârstnice.
Condiţii specifice de participare:
– studii postliceale asistent medical generalist sau asistent medical de farmacie;
– atestat de libera practică;
– minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite.

Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante se vor desfăşura la sediul Direcției Municipale de Servicii Sociale Bistrița, str. Dornei, nr. 12 şi vor consta în trei probe:
– selecţia dosarelor;
– proba scrisă;
– interviu.

(52)

Leave a Reply