1935517_1726325234271584_2841179518463293343_n

Condiții de eliberare a Cardului European de Sănătate! Vezi pentru cine…

Persoanele fără venituri, dar care au obligația de a achita contribuția la Fondul de asigurări de sănătate, începând cu anul 2016 au obligația de a depune la ANAF Declarația de înregistrare în evidența persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum și pentru stabilirea obligațiilor de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate – formularul 604, în baza căreia ANAF va emite decizia de impunere privind obligația lunară de plată, respectiv 5,5% calculat la salariul minim pe economie.

Asigurații care nu au venituri și au obligația plății contribuției la asigurările publice de sănătate, la solicitarea CARDULUI EUROPEAN DE SĂNĂTATE, care este valabil 1 an, cu condiția asigurării continuității plății contribuției, vor depune în copie Declarația de înregistrare în evidența persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum și pentru stabilirea obligațiilor de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate – formularul 604 înregistrată la ANAF, precizează CJAS BN.

(4)

Leave a Reply