CL 2

Consilierii în ședință! Ce proiecte dezbat?

Consilierii locali sunt convocați pe data de 12 mai în ședință.Aceasta are loc de la ora 14.00, iar ordinea de zi cuprinde:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat între Municipiul Bistriţa şi domnii Herzog Marius Remig, Brand Monika şi Grameth Jutta, pentru imobilul construcţie în suprafaţă de 332,70 mp şi teren în suprafaţă de 809,87 mp, situat în municipiul Bistriţa, str. Parcului nr. 22, în care funcţionează Grădiniţa cu Program Normal nr. 8 Bistriţa;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Bistriţa;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 9”, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 10”, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 11”, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 12”, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 13”, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020;

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului „Restaurarea Bisericii Evanghelice Bistriţa în vederea introducerii sale în circuitul turistic internaţional” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte POR / 2016 / 5 / 5.1 / 1;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu program prelungit nr. 12 şi Creşa nr. 4 str. Andrei Mureşanu nr. 44A”, municipiul Bistriţa;

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 65/27.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiţii referitoare la eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Bistrița;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru 23 de obiective de investiţii referitoare la eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Bistrița.

(9)

Leave a Reply