CJ

Consilierii județeni, în ședință

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud se reunește în ședință ordinară la data de 26 octombrie, la ora 15.00.

Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 29 septembrie 2016

2. Aprobarea procesului-verbal al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 11 octombrie 2016

3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 17 octombrie 2016

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru anul 2017

Inițiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistrița-Năsăud

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud pentru anul 2017

Inițiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud pentru anul 2017

Inițiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistrița-Năsăud

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Camerei Agricole Judeţene Bistriţa-Năsăud pentru anul 2017

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Judeţean Bistrița-Năsăud

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 91/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Bistriţa-Năsăud în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Bistriţa

Inițiator: Ioan Țintean – vicepreședinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 92/2016 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Bistriţa-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „AQUABIS” S.A. Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Ioan Țintean – vicepreședinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

10. Proiect de hotărâre privind a şasea rectificare a bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 şi a bugetelor instituțiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016

Inițiator: Alexandru Pugna — vicepreşedinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pentru trimestrul III al anului 2016

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord” pentru anul 2017

Inițiator: Ioan Țintean – vicepreședinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 alin.(1) din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud nr. 128/2016 privind transmiterea în folosinţă cu titlu gratuit a terenului în suprafaţă de 3300 mp, situat în municipiul Bistriţa, str. Prundului nr. 16D, înscris în Cartea Funciară nr. 75577 Bistriţa, către Agenția Națională pentru Locuinţe, pe durata realizării investiţiei „Construirea de locuinţe destinate închirierii pentru tinerii specialişti din sănătate”

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

14. Diverse.

(15)

Leave a Reply