CAMERA DE COMERT 1

Curs de formator, la CCI BN

Compartimentul de formare profesională al Camerei de Comerț și Industrie BN, organizează cursuri certificare de perfecționare și specializare, „formator”, în domeniul ocupațional învățământ, educație, cultură și mass-media.

În urma cursului care durează 42 de ore se obține certificat de absolvire recunoscut de MMSSF și MECT.
Pregătirea generală minimă pentru înscrierea la programul de formare sunt studiile superioare.

E nevoie de claritate în exprimare, capacitate de comunicare, capacitate de lucru în echipă, spirit analitic, capacitate de sinteză, și autoevaluarea.

Competențele dobândite la sfârșitul programului sunt: pregătirea formării; realizarea activităților de formare; evaluarea participanților la formare; aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare.

Actele necesare înscrierii la curs sunt:
-copie CI/BI
-copie certificat naștere
-copie certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)
-copie diplomă de studii

„Pentru informații suplimentare și înscrieri vă așteptăm la sediul nostru din Bistrița, str.P. Ispirescu, nr.15A, et.2, tel/fax 0263-230640 int.103 sau 0733900204 , email cfp@cciabn.ro”, informează Camera de Comerț și Industrie BN.

(7)

Leave a Reply