CAMERA DE COMERT 1

Curs de specializare Contabil

A început următoarea serie a cursului de specializare Contabil.

Acesta durează 60 de ore și la absolvire se obține certificat de absolvire recunoscut de MMSSF și MECT.

Pregătirea generala minimă pentru înscrierea la programul de formare sunt studii superioare sau studii medii și cunoștințe minime de contabilitate.
Este necesară claritatea în exprimare, capacitate de comunicare, capacitatea de lucru în echipă, spirit analitic, capacitatea de sinteză și autoevaluarea.

Acte necesare înscrierii la curs sunt:
-copie CI/BI
-copie certificat naștere
-copie certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)
-copie diploma de studii
-dovada privind experiența în domeniul contabilității (adeverința de la locul de muncă/copie carte de muncă/ declarație pe proprie răspundere)

Pentru informații suplimentare și înscrieri cei interesați pot apela nr de tel/fax 0263-230640 int.103 sau 0733900204 , email cfp@cciabn.ro

(7)

Leave a Reply