CAMERA DE COMERT 1

Cursuri de contabil

Compartimentul de formare profesională a Camerei de Comerț și Industrie BN organizează cursuri certificate de perfecționare și specializare de „Contabil”.

Cursul durează în total 60 de ore, iar pregătirea generală minimă pentru înscrierea la programul de formare sunt studiile superioare sau studiile medii șii cunoștințe minime de contabilitate.
De asemenea, se cere claritate în exprimare, capacitate de comunicare, capacitatea de lucru în echipă, spirit analitic, capacitatea de sinteză și autoevaluarea.

Acte necesare înscrierii la curs sunt:
-copie CI/BI
-copie certificat naștere
-copie certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)
-copie diploma de studii
-dovada privind experiența în domeniul contabilității (adeverința de la locul de muncă/copie carte de muncă/ declarație pe proprie răspundere)

Pentru informații suplimentare și înscrieri se apelează la CCI BN, care are sediul pe str.P. Ispirescu, nr.15A,et.2, tel/fax 0263-230640 int.103 sau 0733900204,respectiv la adresa de email cfp@cciabn.ro.

(5)

Leave a Reply