AJOFM

Din șomeri, lucrători în comerț

Un număr de 26 de șomeri indemnizați și neindemnizați au beneficiat de programul de formare profesională în ocupația „Lucrător în comerț”.
Programul a fost desfășurat prin Centrul de Formare Profesională Bistrița și a durat 360 ore de pregătire (120 ore pregătire teoretică și 240 ore pregătire practică ).

„Buna pregătire a absolvenților s-a reliefat prin notele bune și foarte bune obținute în urma examenului de absolvire.
Lectorul acestui curs a fost domnul Mihalciuc Nicolae, cursul fiind coordonat de Fechete Aurica consilier în cadrul AJOFM B-N”, informează AJOFM BN.

În urma absolvirii acestui program de calificare participanții au dobândit următoarele competențe profesionale:
-prezentarea produselor și serviciilor aferente vânzării;
-promovarea imaginii standului;
-crearea mediului ambient necesar vânzării;
-aplicarea procedurilor de calitate;
-comunicarea cu clienții la locul de muncă;
-întocmirea documentelor specifice activității de vânzare;
-efectuarea vânzârii;
-încasarea contravalorii mărfii, etc.

(8)

Leave a Reply