1

Diversitatea multiculturală, la Bistrița

În data de 19 februarie 2016, la Bistriţa a avut loc workshop-ul cu tema „Diversitatea multiculturală” – parte integrantă a Proiectului „Diversitatea multiculturală – pilon de dezvoltare comunitară în judeţele Botoşani, Bistriţa-Năsăud şi Iaşi’’, la care au participat reprezentanţi ai unor instituţii şi organizaţii neguvernamentale care activează în domeniul culturii, artişti, meşteşugari, jurnalişti şi alte persoane interesate de tematica prezentată.

 

 

Proiectul este implementat de Primăria municipiului Botoşani, în parteneriat cu Primăria municipiului Bistriţa şi Asociaţia „Iubire şi Încredere Iaşi”, în cadrul Programului PA17/RO13 – „Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european” finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014, program gestionat de Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului.
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de promovarea unei mai bune înţelegeri a diversităţii culturale şi consolidarea dialogului intercultural, inclusiv prin consolidarea culturii minorităţilor în judeţele Botoşani, Bistriţa-Năsăud şi Iaşi, atingerea acestui obiectiv fiind realizată prin: organizarea a trei festivaluri în oraşele Botoşani, Iaşi şi Bistriţa, producţia unui film documentar cu privire la cultura şi tradiţiile multietnice, susţinerea a 12 workshop-uri cu specialiştii din cultură şi artă din regiunile Nord – Est şi Nord – Vest, elaborarea a trei studii sectoriale în cultură şi arte în judeţele Botoşani, Bistriţa-Năsăud şi Iaşi şi derularea unei campanii de advocacy pentru mediatizarea înţelegerii diversităţii culturale în România şi ţările SEE, informează municipalitatea.
Prin proiect au fost organizate câte patru workshop-uri cu specialiştii din cultură şi artă din cele trei judeţe, în scopul cristalizării liniilor strategice în domeniul diversităţii multiculturale, al creionării de propuneri de proiecte culturale pentru intervenţii specifice în aria de implementare a proiectului, precum şi pentru identificarea surselor de finanţare pentru realizarea acestor proiecte (fonduri structurale, granturi SEE, bugetele de stat şi locale).

Rezultatele workshop-urilor au fost integrate în cele trei studii sectoriale în cultură şi arte elaborate pentru judeţele Botoşani, Bistriţa-Năsăud şi Iaşi, care cuprind fiecare o analiză a situaţiei existente la nivelul minorităţilor care locuiesc în zonă şi un plan strategic de acţiuni pentru dezvoltarea domeniilor sectoriale cultură şi arte, rezultat în urma analizei nevoilor identificate prin analiză.
În cadrul ultimei serii de workshop-uri cu tema „Diversitatea multiculturală” organizate în luna februarie în Iaşi, Bistriţa şi Botoşani, au fost prezentate spre consultare Studiile sectoriale în cultură şi arte realizate pentru judeţele Bistriţa-Năsăud, Botoşani şi Iaşi.

Foto: Primăria municipiului Bistriţa
4

(9)

Leave a Reply