E nevoie de oameni în domeniul hotelier și gastronomic

Prin intermediul Reţelei EURES se oferă 34 de locuri de muncă pentru persoanele calificate în domeniul hotelier – gastronomic care doresc să lucreze în Germania.

Mai exact, acestea sunt pentru lucrătorii calificaţi în domeniul hotelier – gastronomic în Germania (ospătar – 22 de posturi, barman – 2 posturi, bucătar/commis de cuisine/bucătar grill – 8 posturi și recepționer – 2 posturi).

„Locurile de muncă sunt oferite de Hotelul Marriott Frankfurt și Block House, iar pentru ocuparea lor se va organiza o selecţie la Brașov în data de 08 septembrie 2016.
Pentru ocuparea posturilor de ospătar, barman și bucătar/commis de cuisine/ bucătar grill sunt solicitate persoane care au calificare profesională încheiată și/sau experienţă în domeniu, precum și cunoștinţe bune de limba germană și engleză (nivel A2 – B1). Pentru posturile de recepționer, candidații trebuie să aibă calificare profesională încheiată și/sau experienţă în domeniu, să cunoască sistemul OPERA (sistem hotelier de operare) și să aibă cunoștinţe de limba germană și engleză, nivel C1- C2.
Angajarea se face pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire a contractului de muncă pe perioadă nedeterminată. Salariul oferit este de 1500 – 2206 euro brut/lună, ȋn funcție de calificare și experiența profesională, pentru posturile de ospătar și barman și de 1500 – 2054 euro brut/lună, ȋn funcție de calificare și experiența profesională, pentru posturile de bucătar/commis de cuisine/bucătar grill și recepționer.
Hotel Marriott Frankfurt asigură cazare și masă (doar ȋn timpul programului de lucru) contra cost, iar Block House asigură cazare ȋn primele 6 luni și masă pe toată perioada contractului de muncă (doar ȋn timpul programului de lucru)”, informează Direcotul exectutiv al AJOFM, Otilia Râpan.

Persoanele cu domiciliul în județul Bistriţa – Năsăud, care corespund cerinţelor posturilor oferite, trebuie să se adreseze consilierului EURES din cadrul A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud, pentru a fi înregistrate în baza de date pentru munca în străinătate și pentru a primi invitaţie de participare la selecţie. Înregistrarea în baza de date se realizează pe baza următoarelor documente:
– cerere tip (se completează la sediul A.J.O.F.M. B – N);
– copie act de identitate sau pașaport (valabilitate minim 6 luni);
– C.V model Europass (cu fotografie) în limba germană (Lebenslauf);
– cazier judiciar în original din care să reiasa că persoanele nu au antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni);
– adeverinţă de la medicul de familie, cu menţiunea „Clinic sănătos/Apt pentru muncă”.

(4)

Leave a Reply