bani ue

Finanțare pentru IMM-uri non-agricole

Regio 2014-2020: Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investitie 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” – a fost lansat în consultare publică.

„Observațiile și propunerile dvs. pot fi transmise la adresa info@mdrap.ro, până la data de 24.08.2016”, informează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Obiectivul acestei axe prioritare este creșterea productivității muncii în IMM-uri din sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate. Prioritatea de investiție 2.2. va sprijini dezvoltarea produselor și a serviciilor acestor IMM, în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și naționale.

„Finanțarea se adresează societăților constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, care se încadrează în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, precum și întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural”, adaugă Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Sunt eligibile investițiile ce se realizează într-una din următoarele regiuni de dezvoltare: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru.
Valoarea finanțării nerambursabile acordate între 200.000 euro și maximum 1 milion euro.

(6)

Leave a Reply