FRENT

Frenț și spațiul german

Prefectul Ovidiu Frenț, a participat la cea de-a XIX-a sesiune a Comisiei Guvernamentale româno-germane pentru problematica etnicilor germani din România.

„Am fost onorat în această săptămână să răspund invitației Ministerului Afacerilor Externe de a participa la lucrările celei de-a XIX-a sesiuni a Comisiei Guvernamentale româno-germane pentru problematica etnicilor germani din România.
În calitate de reprezentant al guvernului într-un județ în care etnicii germani, sașii transilvăneni, au marcat puternic istoria acestor locuri, am prezentat o informare privind legăturile noastre tradiționale și actuale cu spațiul german, propuneri de dezvoltare a colaborărilor în plan educațional, cultural și economic precum și perspective pentru viitor. Am avut desemenea deosebita plăcere de a-l întâlni cu acest prilej pe E.S. Emil Hurezeanu, ambasadorul țării noastre la Berlin cu care am convenit să efectueze împreună cu ambasadorul Republicii Federale Germania în România, E.S. Werner Hans Lauk, o viitoare vizită la Bistrița”, precizează Ovidiu Frenț.

Lucrările s-au încheiat cu semnarea unui Protocol de către cei doi co-președinți, secretarul de stat al M.A.E. Alexandru Victor Micula, respectiv Însărcinatul Guvernului Federal German pentru problemele imigranților de origine germană şi minorităţi naționale, membru al Parlamentului federal, Hartmut Koschyk.
Documentul stabilește cadrul de cooperare privind sprijinirea etnicilor germani din România pentru următorul an. De asemenea, trece în revistă principalele măsuri din perspectivă socio-economică, educaţională şi culturală, susținute atât de către mediul instituțional din România şi din Germania, cât şi de organizații din sfera non-guvernamentală.
Sesiunea Comisiei a prilejuit şi abordarea unor teme noi, cum ar fi redescoperirea României de către tinerii saşi şi şvabi din Germania, originari prin ascendenţă din România. Secretarul de stat Alexandru Victor Micula a susţinut, alături de ambasadorul României în Germania, o prezentare pe această temă, evidenţiind avantajele realizării unor proiecte în acest sens, ca factor catalizator al relaţiei bilaterale.
În acest context, părţile au convenit ca astfel de dezbateri, menite să îmbogăţească perspectivele de cooperare bilaterală, să devină o constantă a lucrărilor anuale ale Comisiei.

sursa foto: Ovidiu Frenț

(6)

Leave a Reply