Frenț și Terente Ciui în video conferință cu Dîncu

Astăzi, 13 septembrie, la Instituția Prefectului județului Bistrița-Năsăud, a avut loc ședința Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

La aceasta au participat: Ovidiu Frenț – prefectul județului, în calitate de președinte al comisiei, Terente Ciui – subprefectul județului, în calitate de secretar al comisiei, ceilalți membrii ai comisiei județene.

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:
– Propuneri de validare
– Modificari ale hotărârilor adoptate de catre Comisia judeteană Bistriţa-Năsăud în baza legilor fondului funciar
– Modificări titluri de proprietate emise de Comisia judeţeană Bistriţa-Năsăud pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în baza legilor fondului funciar

„Lucrările ședinței de azi au fost pregătite de Colectivul de lucru care s-a întrunit luni, 12 septembrie, pentru întocmirea, verificarea și discutarea materialelor supuse dezbaterii Comisiei județene” anun'[ Institu’ia Prefectului BN.

De asemenea, tot astăzi, la sediul Guvernului, Ministerul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice a organizat o videoconferință cu participarea domnului Vasile Dîncu, Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice și a domnului Dragoș Nicolae Pâslaru Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice având pe ordinea de zi subiecte referitoare la:
– Implementarea măsurilor din Pachetul Integrat pentru Combaterea Sărăciei, discutarea modalității de includere a acestor măsuri în planul de activități a Comisiei Naționale pentru Incluziune Socială, organizată în conformitate cu prevederile H.G.nr.1217/2006;
– Serviciile Comunitare Integrate și programul “Fiecare copil în grădiniță”

La videoconferință au participat: Ovidiu Frenț – prefectul județului, Terente Ciui – subprefectul județului, Nastasia Ani Bob – director la Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială, Camelia Tabără – inspector școlar general, Zoltan Deak – inspector școlar general adjunct, Diana Moroșan – AJPIS, Daciana Fetti – expert la Instituția Prefectului.

(6)

Leave a Reply