8

Funcții publice scoase la concurs

Primăria municipiului Bistriţa scoate la concurs doup funcții publice, pe durată nedeterminată. Concursul are loc la data de 24 februarie, și începe la ora 10.

“Primăria Bistrița organizează 2 concursuri în data de 24 februarie pentru ocuparea a 2 posturi, unul în cadrul serviciului urbanism, celălalt în cadrul serviciului voluntari pentru situații de urgență. Dosarele pot să fie depuse până în data de 15 februarie, Atât bibliogradia, cât și condițiile de participare la concurs sunt afișate la Registratura Primăriei, cât și pe site-ul nostru”, a declarat Mihai Ruști-purtătorul de cuvânt Primăria municipiului Bistrița.

Cei interesați de concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere, de şef birou la Serviciul de protecţie civilă şi voluntariat pentru situaţii de urgenţă, trebuie să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, cu vechime în specialitatea studiilor absolvite, minim 2 ani, absolvenți de master sau studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

De asemenea, trebuie să fie numit într-o funcţie publică din clasa I și să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Totodată, pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de consilier grad principal la Serviciul urbanism, cei interesați, trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramurile ştiinţe – ştiinţe inginereşti, arhitectură şi urbanism sau ştiinţe administrative și să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minim 5 ani.

(3)

Leave a Reply