finante

Impozitul specific, oficial !

În Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități.

„Începând cu data de 1 ianuarie 2017, prin derogare de la prevederile titlului II – Impozitul pe profit din Codul Fiscal, prezenta Lege reglementează impozitul specific unor activităţi, aplicabil contribuabililor persoane juridice care desfăşoară activităţi principale şi/sau secundare în următoarele domenii:
a) hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare (CAEN 5510);
b) facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată (CAEN 5520);
c) parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere (CAEN 5530);
d) alte servicii de cazare (CAEN 5590);
e) restaurante (CAEN 5610);
f) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente (CAEN 5621);
g) alte servicii de alimentaţie (CAEN 5629);
h) baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor (CAEN 5630).

Sunt obligate la plata impozitului specific unor activităţi persoanele juridice române care la data de 31 decembrie a anului precedent au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii:
a) aveau înscrisă în actele constitutive ca activitate principală sau secundară una dintre activităţile enumerate mai sus;
b) nu se află în lichidare.

Contribuabilii care se înfiinţează în cursul anului şi care au înscrisă în actele constitutive ca activitate principală sau secundară una dintre activităţile enumerate mai sus, plătesc impozitul specific începând cu anul următor înfiinţării;

Contribuabilii care desfăşoară mai multe activităţi din cele enumerate, cu excepţia complexurilor hoteliere, determină impozitul specific prin însumarea impozitului pentru fiecare activitate desfăşurată;

Contribuabilii care au mai multe unităţi determină impozitul specific anual prin însumarea impozitului specific aferent fiecărei unităţi, calculat conform formulei stabilite în anexa corespunzătoare codului CAEN, deci doar când există mai multe unităţi distincte.

Declararea şi plata impozitului specific se efectuează semestrial, până la data de 25 a lunii următoare fiecărui semestru; Suma de plată reprezintă o jumătate din impozitul specific anual.

Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale aplicarea impozitului specific până la data de 31 martie a anului pentru care se plăteşte impozitul specific;

Contribuabilii care au fost plătitori de impozit specific în anul precedent și nu mai îndeplinesc condițiile, în anul următor, aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit.

În situația în care, în cursul unui an, au apărut modificări cu privire la îndeplinirea condițiilor care au stat la baza eliberării certificatului de clasificare, la numărul locurilor de cazare, modificarea suprafetelor,inceperea/incetarea unei activitati corespunzatoare codurilor CAEN mentionate, contribuabilii calculează impozitul specific, în mod corespunzător, începând cu semestrul următor acestor modificări.

În cazul retragerii definitive a autorizaţiei de funcţionare, a certificatului de clasificare pentru toate activităţile, persoana juridica este obligata la plata impozitului pe profit începând cu trimestrul următor retragerii acestora”, informează Cristian Parasca, Şef administraţie Finanțe Publice BN.

(5)

Leave a Reply