info

În atenția asiguraților și angajatorilor!

Prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 43/8/2016 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006, s-a formalizat adeverința pentru numărul de zile de concediu în ultimele 12 luni.
Aceasta se eliberează de către angajator asiguratului, pentru a fi prezentată medicului de familie sau medicului specialist, atunci când asiguratul are nevoie de concediu medical.
Modelul de adeverință îl puteți găsi pe site-ul CAS Bistrița-Năsăud, fie în secțiunea „Informații asigurați-Formulare asigurați”, fie în secțiunea „Informații angajatori-Formulare angajatori”.

(33)

Leave a Reply