CAMERA DE COMERT 1

Încep cursuri de engleză…curând

Compartimentul de formare profesională a Camerei de Comerț și Industrie BN, organizează cursul de inițiere „Comunicare în limba engleză-nivel începător”.
Cursul începe la data de 9 noiembrie, de la ora 16.00 și se va desfășura pe parcursul a 52 de ore.
Pregătirea minimă generală pentru înscriere la programul de formare este învățământul minim obligatoriu la data absolvirii.

Tematica cursului este: Alfabetul limbii engleze;sunetele limbii engleze; articolul nehotărât; pluralul substantivelor; articolul hotărât; pronumele și adjectivele demonstrative; construcțiile de existență; adjectivul; pronumele personale; indicativ prezent verbul TO BE; pluralul substantivelor;adjectivele posesive; indicativul prezent verbul TO HAVE; substantive plural neregulat; pronumele posesive; întrebări disjuntive; cazul genitiv;verbele modale; modul imperativ; numeralul; pronume personale Dativ și Acuzativ;pronumele și adjectivele interogative; prepoziția;prepozițiile spațiale; modul imperativ;numeralul; pronumele relative; participiul nedefinit; prezentul continuu; viitorul apropiat; pronumele reflexive și de întărire; pronumele și adjectivele nehotărâte; participiul trecut; prezentul perfect; echivalente verbe modale; prezentul perfect continuu; gradele de comparație adjectiv; comparația neregulată a adjectivelor; professions and trades; timpul trecut verbul TO BE; timpul trecut verbul TO HAVE; timpul trecut; timpul trecut continuu;mai mult ca perfectul; timpul viitor.

Cei interesați se mai pot înscrie la sediul Camerei de Comerț și Industrie din Bistrița, str.P. Ispirescu, nr.15A,et.2, tel/fax 0263-230640 int.103 sau 0733900204 , email cfp@cciabn.ro.

(29)

Leave a Reply