VOT

Incompatibilitate în Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr.7 Budacu de Jos

Și la nivelul Biroului Electoral de Circumscpriție pot apărea erori.

Partidul Național Liberal –Filiala Judeţeană Bistriţa-Năsăud a solicitat înlocuirea reprezentantului său în Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr.7 Budacu de Jos, respectiv a doamnei Morari Iulia Maria cu doamna Bianca Seplecan, pentru motive de incompatibilitate. Potrivit dispoziţiilor pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru motive temeinice , reprezentanţii partidelor politice sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri în birourile electorale, pot fi inlocuiţi, la cererea celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior. Apreciindu-se că solicitarea formulată întruneşte cerinţele legale ale textului sus menţionat, în temeiul dispoziţiilor art.4 din Hotărârea nr.2/H/28.03.2016 a Biroului Electoral Central privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2016, cu unanimitate de voturi a celor prezenţi;

(16)

Leave a Reply