CAMERA DE COMERT 1

Inovare în antreprenoriatul ecologic

Camera de Comerț și Industrie Bistrița – Năsăud lansează proiectul „Instrumente digitale de formare în economia circulară pentru inovare în antreprenoriatul ecologic”.

Proiectul este finanțat prin programul ERASMUS+.

„La data de 3 octombrie 2016, Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, în calitate de beneficiar, a demarat implementarea proiectului Instrumente digitale de formare în economia circulara pentru inovare în antreprenoriatul ecologic-ENG@GE, finanțat din programul ERASMUS+ , parteneriate strategice.

Proiectul, cu o durată de 24 de luni, este implementat în parteneriat cu: Prof.Dr. Asen Zlatarov University din Varna, Bulgaria; MACDAC ENGINEERING CONSULTANCY BUREAU LTD – MECB, Malta; Universitatea Politehnică din București; Lawton School, Gijon, Spania; Drosostalida, Atena, Grecia; The Glasgow Caledonian University, Glasgow, Marea Britanie.

Proiectul Eng@ge este motivat de faptul că utilizarea excesivă a resurselor este în creștere datorită standardelor ridicate de viață. Această problemă este evidentă dacă privim cifrele: 65 de miliarde de tone de material au intrat sistemul economic în 2010 (Ellen MacArthur, 2013). Europa este lider mondial în domeniul reciclării, însă din 2,6 miliarde de tone de deșeuri scoase din uz, doar 40% sunt reciclate, compostate sau reutilizate (Eurostat, 2014). În plus, această cantitate de deșeuri nu include pierderile materiale, din amonte, în procesul de fabricatie.

Directiva-cadru privind deșeurile (2008/98 / CE) se concentrează, în special, asupra acțiunilor care vizează doar o parte a ierarhiei deșeurilor, cum ar fi: ținte de diversificare a depozitelor de deșeuri, valorificare și reciclare și politici care interacționează cu industria de deșeuri. Acestea pot fi îmbunătățite prin „Economia circulară (CE)”, abordare ce se bazează pe o viziune: zero deșeuri.

Abordarea pe baza conceptului de Economie Circulară are un potențial major de creștere a locurilor de muncă și creștere economică prin maximizarea eficienței. În fapt, în decembrie 2015 s-a lansat Pachetul EC (http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_en), pentru a stimula competitivitatea, locurile de muncă și creșterea durabilă. Pentru ca această schimbare de paradigmă să fie atinsă, există nevoia ca principiile și beneficiile EC să fie difuzate pe scară largă. Prin urmare, există urgent nevoia ca învățământul, inclusiv VET, să fie echipat cu cunoștințe privind Economia Circulară: abordarea, principiile și efectele benefice atât asupra societății cât și asupra industriei, precum și faptul că această abordare poate aduce un suflu nou „Antreprenorilor ecologici”. Acest lucru îl propune proiectul ENG@GE prin crearea unui set de instrumente digitale, deschise care să permită formatorilor VET și altor persoane interesate să desfășoare activități de învățare”, informează managerul general al proiectului, Monica Mureșan.

(22)

Leave a Reply