comert 1

Înregistrarea la Arhiva Electronică – un cost obligatoriu al creditului

Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud recomandă, tuturor agenților economici și în special membrilor săi ca, la contractarea unui credit de la o societate bancară, să solicite acesteia, să i se acorde dreptul de a alege liber operatorul/agentul care să opereze înscrierea ipotecii/ipotecilor mobiliare în arhiva electronică, atâta vreme cât costul înscrierii este suportat de către client.

Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM) este un sistem de evidență a priorității garanțiilor reale mobiliare și de publicitate structurat pe persoane și bunuri, care asigura înregistrarea operațiunilor privind ipotecile mobiliare, a operațiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum și publicitatea operațiunilor juridice prevăzute de lege, având ca autoritate de supraveghere Ministerul Justiției.

„Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare este de fapt o instituţie privată care îndeplineşte o funcţie publică. Înainte de intrarea în vigoare a legii garanţiilor, evidenţa gajurilor era greoaie şi formalistă, ţinându-se în volumul mare de registre de la instanţele judecătoreşti. Astăzi avem un sistem de informare rapid şi sigur, centralizat la nivel naţional”, informează CCI BN.

Înscrierea În AEGRM, ca instrument de reglementare a pieței, are ca scop:
-creșterea siguranței afacerilor prin sprijinirea firmelor, societăților bancare, autorităților și instituțiilor Statului, persoanelor juridice, persoanelor fizice în procesul de recuperare a creanțelor;
-protejarea creditorilor care și-au constituit garanții reale mobiliare înscrise în arhivă.

Chiar și în cazul creditelor fără ipotecă, clienții garantează cu cesiunea veniturilor, cu conturile de depozit pe care le au deschise la banci precum și cu universalitatea bunurilor. Astfel, băncile își înscriu obligatoriu acest drept la Arhiva Electronică a Garanțiilor Mobiliare.

Tarifele pentru înscrierea contractului de credit și a garanției aferente în AEGRM se suportă de către clienți, chiar dacă garanțiile sunt constituite exclusiv în favoarea băncilor.

Înscrierea în AEGRM se face de către operatorii autorizați de Ministerul Justiției, în calitate de Autoritate de Supraveghere a Arhivei și de agenții împuterniciți ai acestora.

Clienții băncilor sunt prizonieri ai unor operatori sau agenți agreați de bancă, aceștia neputând lua o decizie în interesul lor, respectiv cea de a solicita înregistrarea unui formular de aviz de înscriere operatorului care
îi oferă cele mai bune condiții, așa cu se arată și în expunerea de motive privind propunerea de modificare legislativă recentă.

Potrivit art. 10 din Codul consumului, este interzisă prestarea unui serviciu către consumator, condiționată de prestarea altui serviciu. Această interdicție este încălcată de instituțiile de credit care obligă beneficiarii creditelor bancare să solicite prestarea serviciilor de înregistrare a formularelor de aviz de înscriere în AEGRM de către aceștia.

În practică, încălcarea acestui principiu poate conduce la încurajarea stabilirii de către operatorii sau agenții operatorilor AEGRM, agreați de bănci, a unor prețuri mult peste nivelul practicat de ceilalți operatori de arhivă.

Conform prevederilor legale, nivelul tarifelor percepute de operatori pentru prestarea operaţiunilor de înregistrare în arhivă a avizelor de înscriere, pentru accesul la baza de date şi pentru celelalte servicii accesorii se stabileşte în mod liber, cu respectarea prevederilor legii concurentei. Operatorii pot percepe tarife cu niveluri diferite pentru zone geografice diferite sau pentru serviciile prestate în regim de urgenţă, pentru înscrierile prin internet sau on-line, potrivit propriilor strategii comerciale, cu respectarea dispoziţiilor legale.

Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, în baza contractului de agent încheiat cu Camera de Comerț și Industrie a României – primul operator al AEGRM, este agent autorizat de Ministerul Justiției și Corpul Operatorilor pentru a efectua înscrieri în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, de 15 ani efectuând, în toată această perioadă, peste 10.000 de înscrieri.

„Astfel, Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud recomandă, tuturor agenților economici și în special membrilor săi ca, la contractarea unui credit de la o societate bancară, să solicite acesteia, să i se acorde dreptul de a alege liber operatorul/agentul care să opereze înscrierea ipotecii/ipotecilor mobiliare în arhiva electronică, atâta vreme cât costul înscrierii este suportat de către client.

Pentru orice detalii privind înscrierea ipotecilor mobiliare în arhiva electronică, va puteți adresa Camerei de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud – Compartimentul Juridic – tel./fax. 0263 210038 , e-mail: juridic@cciabn.ro”, informează CCI BN/

(11)

Leave a Reply