curs ssm

Înscrieri la curs! Vezi despre ce este vorba!

Camera de Comerț și Industrie BN, face înscrieri pentru cursul de „Inspector în domeniul sănătății și securității în muncă”.

Pentru informații suplimentare si inscrieri va asteptam la sediul nostru din Bistrita, str.P. Ispirescu, nr.15A,et.2, tel/fax 0263-230640 int.103 sau 0733900204 , email cfp@cciabn.ro

Cursul se adresează persoanelor care îşi desfasoară activitatea în cadrul departamentelor de prevenire şi protecţie din orice organizaţie, întrucat indiferent de tipul de organizaţie, aceasta are obligaţia legală de a elabora instrucţiuni proprii de securitate a muncii şi de a identifica riscurile posibile precum şi de a dezvolta strategii de combaterea a acestora. De asemenea, aceasta trebuie să asigure şi să controleze, prin personal propriu sau extern abilitat, cunoaşterea şi aplicarea de catre toţi angajaţii a măsurilor tehnice şi organizatorice stabilite. Menţionăm că deţinerea unui certificat în acest domeniu este necesară in conformitate cu cerintele Legii nr.319/2006.

Este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) iar certificatul obținut la absolvire are recunoaștere națională și este emis de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.

„Conform Codului Fiscal art. 21, alin 2 lit. H, costul cursurilor autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări se deduce integral din impozitul pe profit sau venit.

Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor autorizate de către ANC, împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite, au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România, conform OG nr. 129/2000.

La cerere, certificatele pot dobândi recunoaștere internațională”, informează CCI BN.

Cursul are o durată de 80 de ore din care 30 ore teorie, 50 ore aplicatii practice. Cursul este structurat conform noilor cerinţe privind formarea profesională a adulţilor care impun o tehnică de învăţare bazată pe foarte multe aplicaţii practice pentru o mai justă întelegere şi aplicare a informaţiilor teoretice. Astfel, cursul îmbină în mod util cele doua părţi componente (partea teoretică şi partea practică), cu unicul scop de a întampina nevoile cursanţilor de a aplica efectiv ceea ce li se oferă în partea teoretică a cursului.

Lectoral cursului este Pascu Adrian, iar cursul se desfășoară la Sediul Camerei de Comerț și Industrie Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Petre Ispirescu nr.15 A

De asemenea, costul cursului este de 780 lei/persoană, iar cursanţii vor primi suport de curs.

Cei interesați trebuie să aibă studii medii, iar actele necesare înscrierii sunt următoarele:
-copie CI/BI
-copie certificat naştere
-copie certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)
-copie diploma de studii

OBIECTIVELE CURSULUI exprimate în competenţe profesionale:
Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
Realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă
Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă
Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale
Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă
Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă

(1)

Leave a Reply