oras

Învaţă împreună cu mine

Până la data de 30.09.2016, municipiul Bistriţa, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială nr. 7 Bistriţa, implementează
activităţi suplimentare PLUS în cadrul proiectului „Învaţă împreună cu mine” finanţat prin Apelul Sinergii pentru viitor – copii în situaţii de risc, din cadrul Programului RO10 – „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), 2009-2014. Valoarea majorată a proiectului este de 998.741,00 lei cu finanţare 100%.

„Scopul proiectului este întărirea coeziunii sociale şi reducerea diferenţelor sociale pe plan local prin implementarea de programe sociale şi educative adresate copiilor şi părinţilor aflaţi în situaţie de risc social (cu atenţie specială acordată copiilor de etnie romă) din comunităţile Viişoara şi Sărata”, informează municipalitatea.

Pe lângă activităţile deja implementate, proiectul „Învaţă împreună cu mine” va beneficia de o prelungire a contractului de finanţare până în 30 septembrie 2016. Pentru noua etapă a proiectului se află în pregătire şi alte activităţi destinate specialiştilor şi copiilor din medii vulnerabile.

„Calendarul detaliat al noilor activităţi cuprinde:
– extinderea serviciilor programelor complementare educaţionale „Şcoală după şcoală” şi „Grădiniţa estivală” prin creşterea numărului de beneficiari. Astfel se vizează formarea a încă două grupe pentru programul „Şcoală după şcoală” – învăţământ primar şi încă două grupe la „Grădiniţa estivală”;
– dezvoltarea de activităţi educative extraşcolare, de recreere şi socializare în vederea sprijinirii a 58 de copii proveniţi din familii dezavantajate din localităţile Viişoara şi Sărata, din care 25 de etnie romă;
– în cadrul activităţii PLUS este inclus un nou program – „Şcoala de vară” în care vor fi incluşi 120 de elevi care vor participa la diferite ateliere şi activităţi de educaţie non-formală;
– dezvoltarea de reţele de dialog social între şcoală – părinţi – comunitate în vederea combaterii discriminării grupurilor sociale vulnerabile, reţele care vor sprijini cel puţin 30 de familii de etnie romă din comunităţile Viişoara şi Sărata.
Informaţii suplimentare despre acest proiect se pot obţine de la Direcţia Municipală de Servicii Sociale din str. Dornei nr. 12, tel. 0263-211940, 0756-222.048, persoana de contact: manager proiect, Dreptate Radu Ioan”, adaugă municipalitatea.

(48)

Leave a Reply