bani

Legea dării în plată, adoptată de Senat

Legea dării în plată a fost adoptată luni de senatori, în cadrul şedinţei în plen, şi va fi transmisă curând deputaţilor pentru votul decisiv.

Documentul, care a fost întors de şeful statului în Parlament pentru reexaminare, prevede că persoanele fizice care au făcut credit ipotecar vor putea să-l stingă prin cedarea către bancă a dreptului de proprietate asupra imobilului ipotecat.

Posibilitatea de a stinge creditele ipotecare prin cedarea bunurilor ipotecate se va aplica, practic, în cazul tuturor raporturilor juridice dintre consumatori şi instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor deţinute asupra consumatorilor, aşa cum se arată în forma amendată a proiectului de lege ce va fi transmis deputaţior pentru votul decisiv. De asemenea, regulile vor fi valabile şi în situaţia în care există codebitori sau coplătitori.

Pentru stingerea creditului prin darea în plată, vor trebui îndeplinite următoarele condiţii:
-să fie vorba de un raport juridic între consumatori şi instituţii de credit, instituţii financiare nebancare sau cesionarea creanţelor deţinute asupra consumatorilor;
-între părţi să fie încheiat un contract de credit garantat prin ipotecă asupra unui bun imobil;
-bunul oferit în plată să fie un bun imobil ipotecat în favoarea creditorului pentru garantarea obligaţiilor din contractul de credit.
Dacă obligaţiile din contractul de credit sunt garantate cu două sau mai multe bunuri, mai scrie în proiectul de lege, debitorul va trebui să cedeze toate bunurile ipotecate.

Pentru a stinge creditul ipotecar, consumatorul va trebui să transmită creditorului o notificare prin care să informeze asupra deciziei de a transmite dreptul de proprietate asupra imobilului ipotecat. Acest lucru se va face cu ajutorul unui executor judecătoresc, avocat sau notar public.

În notificare va trebui să fie precizat şi un interval orar pentru două zile diferite în care reprezentantul instituţiei de credit să se prezinte la notarul public propus de consumator pentru a încheia actul translativ de proprietate. În baza acestui act, toate datoriile debitorului aferente creditului ipotecar vor fi stinse. Totodată, de la data primirii notificării, dreptul creditorului de a se îndrepta împotriva codebitorilor va fi suspendat.

În maximum zece zile de la data comunicării notificării debitorului, creditorul va putea să conteste în instanţă îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a procedurii de dare în plată pentru stingerea creditului ipotecar. În cazul admiterii contestaţiei, părţile vor fi repuse în situaţia iniţială.
Dacă banca nu va fi de acord, debitorul va putea să se adreseze instanţei

Dacă creditorul nu va respecta prevederile proiectului de lege, debitorul va putea să ceară în instanţă atât stingerea creditului ipotecar, cât şi transmiterea dreptului de proprietate. În acest caz, acţiunea va fi scutită de taxa judiciară de timbru.
Toate datoriile debitorului vor fi stinse, mai precis, la încheierea contractului translativ de proprietate sau la data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive. Astfel, din acel moment, creditorul nu va mai putea să ceară nicio sumă de bani suplimentară.

Pentru a intra în vigoare, aceasta trebuie să fie reexaminată şi adoptată de către Camera Deputaţilor, promulgată prin decret prezidenţial şi publicată în Monitorul Oficial.

(10)

Leave a Reply