finante

Listă cu restanțierii la Finanțe

A fost publicat OPANAF prin care se stabileşte procedura de publicare a listei debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, potrivit Administrației Județene a Finanțelor Publice BN.

Organele fiscale centrale publică pe pagina de internet proprie a ANAF lista debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, pentru fiecare buget administrat de organele fiscale centrale. Lista se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare şi cuprinde obligaţiile fiscale restante, peste un anumit plafon, la sfârşitul trimestrului şi neachitate la data publicării listei. Astfel, se încearcă descurajarea acumulării de arierate bugetare de către contribuabili.

„Înainte de publicare, obligaţiile fiscale restante se notifică debitorilor.
Organul fiscal trimite o notificare, conform modelului prevăzut de ordin, până în data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, cu privire la obligaţiile fiscale restante.În cazul în care există neconcordanţe între evidenţa debitorilor şi sumele cuprinse în notificări, punerea de acord asupra acestora se realizează în termen de 5 zile de la data notificării, în caz contrar obligaţiile fiscale restante notificate se consideră recunoaştere a datoriei”, informează Cristian Parasca, șeful Administrației Finanțelor Publice BN.

În termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale datorate, organul fiscal central operează, din oficiu, modificările pentru fiecare debitor care şi-a achitat aceste obligaţii, în sensul eliminării din listă.

(11)

Leave a Reply