cjas

Modificări pentru dispozitivele medicale și îngrijirea la domiciliu

S-au modificat formularele de cereri pentru aprobarea dispozitivelor medicale sau acordarea de îngrijiri la domiciliu, în sensul nominalizării persoanelor și condițiilor în care se pot depune cererile la CAS BN, cu documentele însoțitoare.

„CNAS precizează că dosarele pentru acordarea de îngrijiri medicale la domiciliu pot fi depuse la casele de asigurări de sănătate de alte persoane decât de beneficiarii îngrijirilor respective în următoarele condiţii:
-rudele de gradul I ale beneficiarilor (părinţi, soţ/soţie, copii)
pot depune dosarele fără vreo împuternicire din partea beneficiarilor şi fără să fie necesară prezenţa beneficiarilor la ghişeele caselor de asigurări de sănătate;
-tutorii/curatorii legali ai beneficiarilor pot depune dosarele pe baza documentelor care atestă tutela/curatela, fără să fie necesară prezenţa beneficiarilor la ghişeele caselor de asigurări de sănătate;
-celelalte persoane decât beneficiarii, rudele de gradul I sau tutorii/curatorii legali, pot depune dosarele pe baza unui
act notarial care împuterniceşte respectiva persoană să efectueze acest demers în numele beneficiarilor.

Menţionăm că actul notarial poate fi emis pentru o perioadă lungă de timp, ne fiind necesară reînnoirea acestuia la fiecare nouă depunere de dosar.

Deoarece unii reprezentanţi ai asiguraţilor au prezentat împuterniciri avocaţiale în locul actelor notariale, pentru facilitarea depunerii dosarelor Ministerul Sănătăţii şi CNAS au decis să extindă posibilitatea de reprezentare şi prin acest tip de împuternicire (Ordinul MS/CNAS nr. 830/432/2016, publicat în Monitorul Oficial nr.522 din 12.07.2016)

Totodată, CNAS face toate eforturile pentru ca asiguraţii să nu fie afectaţi de recentele modificări legislative. Astfel, s-au dat dispoziţii ca în cazurile punctuale mai deosebite, dacă asiguratul care necesită îngrijiri la domiciliu este nedeplasabil şi nu are pe cine să împuternicească să depună dosarul, acesta poate aduce situaţia respectivă la cunoştinţa casei de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află (telefonic sau prin alt mijloc de comunicare), iar un funcţionar al casei respective îl va consilia pentru soluţionarea situaţiei respective.

La CASMB, unde solicitanţii de servicii de îngrijiri medicale la domiliciliu s-au prezentat în număr mare la începutul acestei luni, pentru diminuarea aglomeraţiei s-au luat măsuri de suplimentare la maximum a ghişeelor disponibile.

CNAS a fost nevoită să modifice de la 1 iulie a.c. condiţiile de depunere a dosarelor pentru a cordarea de îngrijiri medicale la domiciliu deoarece s-au descoperit numeroase cazuri în care aprobările au fost solicitate în numele unor persoane care nu necesitau asemenea îngrijiri sau care nici nu aveau cunoştinţă de faptul că li s-ar fi recomandat astfel de servicii. În acest moment, mai multe asemenea cazuri sunt în atenţia organelor de cercetare, ca urmare a sesizărilor formulate de casele de asigurări de sănătate”, informează Casa Nationala de Asigurari de Sănătate.

(12)

Leave a Reply